Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Voordeel van colchicine onafhankelijk van timing van eerder ACS

Colchicine in Patients With Chronic Coronary Disease in Relation to Prior Acute Coronary Syndrome

Literatuur - Opstal TSJ, Fiolet ATL, van Broekhoven A, et al. - JACC 2021;78:8590866, doi:10.1016/jacc.2021.06.037

Introductie en methoden

In de COLCOT trial verlaagde het anti-inflammatoire medicijn colchicine CV events met 23% in vergelijking met placebo in patiënten met een zeer recente geschiedenis van myocardinfarct (<30 dagen) [1]. Het voordeel leek het grootst te zijn in diegenen die binnen 3 dagen van MI gestart waren met colchicine [2]. In de LoDoCo2 trial verlaagde colchicine het risico op CV events met 31% in vergelijking met placebo in patiënten met chronisch coronairlijden. Het voordeel werd gedreven door verlagingen in MI en ischemie-gedreven coronaire revascularisatie [3]. In de LoDoCo2 trial werden patiënten die een acuut coronair syndroom (ACS) hadden doorgemaakt binnen de 6 maanden voorafgaand aan de studie uitgesloten. De bevindingen in deze trials werpen vragen op over het voordeel van colchicine met betrekking tot de timing van behandeling na een episode van ACS.

Daarom werd onderzocht of de effecten van colchicine op CV events in vergelijking met placebo consistent waren in patiënten zonder of met recent, lang geleden of erg lang geleden ACS, met gebruik van data van de LoDoCo2 trial.

LoDoCo2 trial was een gerandomiseerde, gecontroleerde, dubbelblinde trial waarin 5522 patiënten werden geïncludeerd in Australië en Nederland, met een mediane follow-up van 28.6 maanden. Patiënten moesten ten minste 6 maanden voor inclusie stabiel zijn. Primaire eindpunt was de samenstelling van CV sterfte, MI, ischemische beroerte, of ischemie-gedreven revascularisatie. Subgroepen waren als volgt: geen eerder ACS (n=864, 16%), recent ACS (6-24 maanden voor randomisatie) (n=1479, 27%), lang geleden ACS (2-7 jaar voor randomisatie) (n=1582, 29%), en erg lang geleden ACS (>7 jaar voor randomisatie) (n=1597, 29%).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De werkzaamheid van colchicine in patiënten met chronisch coronairlijden die geïncludeerd waren in de LoDoCo2 trial is onafhankelijk van geschiedenis en timing van eerder ACS. ‘Deze bevindingen benadrukken het belang van therapietrouw met langdurige secundaire preventie therapieën, waaronder het gebruik van anti-inflammatoire therapie’, concludeerden de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: