Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Grote spreiding in 10-jaars en levenslang CV-risico in patiënten met diabetes

Nieuws - 1 okt. 2021

Distribution of cardiovascular risk in type 2 diabetes: results of an analysis using data from CAPTURE study

Gepresenteerd op het EASD 2021 congres door: Dr. Jan Westerink – Utrecht

Introductie en methoden

Het is algemeen bekend dat patiënten met diabetes een verhoogd CV risico hebben, maar absoluut risico verschilt tussen patiënten. Nieuwe glucoseverlagende middelen met aangetoond CV voordeel, SGLT2-remmers en GLP-1RAs, kunnen worden gebruikt in diabetespatiënten om CV risico te verlagen. Het gebruik van deze middelen wordt ondersteund in de meest recente EASD en ESC richtlijnen.

In deze studie werd de spreiding van 10-jaars en levenslang CVD risico geschat met gebruik van het DIAL model in patiënten in de CAPTURE studie. Ook werden behandelpatronen van gebruik van SGLT2i en GLP-1RAs bepaald gebaseerd op risico.

De CAPTURE studie was een non-interventie, cross-sectionele studie waarin karakteristieken van bijna 10.000 patiënten met T2DM werden verzameld in 13 landen verdeeld over 5 continenten in 2019. De DIAL model is een extern gevalideerd model gecorrigeerd voor competing risico voor het voorspellen van levenslang risico op MACE en niet-CV-gerelateerde sterfte in patiënten met T2DM.

In deze studie werd hoog CV risico gedefinieerd als 10-jaar CV risico >10% of levenslang risico >50%.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie die gebruik maakte van data van de CAPTURE studie toonde dat 10-jaar en levenslang CVD risico een grote spreiding hebben in patiënten met diabetes. Slechts een minderheid van patiënten ontvangt GLP-1RAs of SGLT2is, en er werd geen verschil gezien tussen patiënten met en zonder een CVD geschiedenis.

Dr. Westerink eindigde zijn presentatie door te zeggen dat gedeelde besluitvorming in de klinische setting sterk verbetert kan worden door discussies met patiënten over hun 10-jaars en levenslang CV risico en het geschatte voordeel dat kan worden verkregen van preventieve interventies.

-Onze verslaglegging van EASD 2021 is gebaseerd op de informatie die beschikbaar is gesteld tijdens het congres-

Deze inhoud is bedoeld voor medische professionals. Om dit te bekijken is registratie noodzakelijk. Registreer gratis voor onbeperkte toegang tot ons educatief materiaal.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: