Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Acute arteriële events verlaagd door PCSK9-remmer in alle vasculaire gebieden

Effect of evolocumab on acute arterial events across all vascular territories: results from the FOURIER trial

Literatuur - Oyama K, Giugliano RP, Tang M et al., - Eur Heart J 2021, doi: 10.1093/eurheartj/ehab604

Introductie en methoden

Acute arteriële vasculaire events in de coronaire, cerebrovasculaire en perifere vaatbedden delen gerelateerde onderliggende pathofysiologische mechanismes, maar de totale laste van acute events is niet vaak gerapporteerd in patiënten met hoog CV risico [1]. Bovendien, is het effect van lipidenverlagende therapie op totale last van acute events niet goed onderzocht [2,3].

In de FOURIER trial verlaagde de PCSK9-remmer evolocumab majeure nadelige CV events in vergelijking met placebo in patiënten met stabiel atherosclerotisch CVD (ASCVD) die met statines behandeld werden [4-6]. En er was een gunstig effect van evolocumab in het verlagen van coronaire, cerebrovasculaire en perifere vasculaire events.

FOURIER was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial die 27564 patiënten met eerder MI, beroerte of perifeer arterieel vaatlijden (PAD). LDL-c moest ≥70 mg/dL zijn of non-HDL-c ≥100 mg/dL, terwijl patiënten statines kregen met of zonder ezetimibe. Patiënten werden gerandomiseerd naar evolocumab of gematchte placebo en gevolgd voor een mediaan van 2.2. jaar (IQR: 1.8-2.5 jaar).

In deze post hoc analyse van de FOURIER trial werd de last van acute arteriële events in vasculaire gebieden en het effect van lipidenverlaging door evolocumab op deze events onderzocht.

Uitkomsten waren acute arteriële events gedefinieerd als een samenstelling van coronaire (CHD sterfte, MI of spoed coronaire revascularisatie), cerebrovasculaire (ischemische beroerte, transiënte ischemisch aanval or spoed cerebrale revascularisatie), of perifeer vasculaire (acute ischemie in de ledematen, majeure amputatie, of spoed perifere vascularisatie) events.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze post hoc analyse van FOURIER toonde dat behandeling met de PCSK9 remmer evolocumab in patiënten met hoog CV risico het risico op acute arteriële events verlaagde in alle vasculaire bedden. Acute coronaire events waren de meest voorkomende events in deze hoogrisicopatiënten, gevolgd door acute cerebrovasculaire en perifere vasculaire events. Er was een robuust effect van evolocumab in de tijd op het verlagen van zowel eerste als terugkerende events.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: