Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer verlaagt cardiorenale uitkomsten in HFrEF onafhankelijk van baseline NT-proBNP

Prognostic Importance of NT-proBNP and Effect of Empagliflozin in the EMPEROR-Reduced Trial

Literatuur - Januzzi JL, Zannad F, Anker SD et al. - J Am Coll Cardiol 2021, doi.org/10.1016/jacc.2021.07.046

Introductie en methoden

In patiënten met HFrEF zijn verhoogde niveaus van NT-proBNP geassocieerd met een meer gedecompenseerd hemodynamisch profiel, hogere vullingsdruk, groter risico voor progressie van nadelige cardiale remodelering, ziekenhuisopname en sterfte [1-4]. En afname in NT-proBNP als gevolg van behandeling voor HFrEF is geassocieerd met verbeterde uitkomsten [1,2,5].

Een afname in NT-proBNP werd gezien na behandeling met SGLT2-rmmers in patiënten met T2DM (waarvan de meeste geen HFrEF hadden) [6]. Het is echter niet volledig onderzocht wat het effect van SGLT2-rmmers is op NT-proBNP niveaus in chronische HFrEF patiënten.

Daarom werd in deze analyse met gebruik van data van de EMPEROR-Reduced trial onderzocht of baseline NT-proBNP niveau een effect had op de werkzaamheid van SGLT2-remmers in HFrEF, wat het effect van SGLT2-remmers was op niveaus van NT-proBNP, en of veranderingen in NT-proBNP na behandeling met SGLT2-remmer geassocieerd waren met toekomstige uitkomsten.

In de EMPEROR-Reduced trial werden HF patiënten met LVEF van ≤40% en NYHA klasse II-IV gerandomiseerd naar placebo of empagliflozine. Andere inclusiecriteria waren: recente ziekenhuisopname (binnen 12 maanden), of verhoogd NT-proBNP. NT-proBNP niveaus werden gemeten op baseline, en na 4, 12, 52 en 100 weken. Baseline NT-proBNP metingen waren beschikbaar in 3728 studiedeelnemers.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze vooraf gespecificeerde analyse van EMPEROR-Reduced in HFrEF patiënten, was het effect van empagliflozine op het verlaging van het risico op uitkomsten vergelijkbaar in NT-proBNP kwartielen. Verder verlaagde empagliflozine NT-proBNP niveaus en het behalen van niveaus van <1,115 pg/mL NT-proBNP was geassocieerd met verlaging van risico op uitkomsten.

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: