Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statinebehandelingsprotocol op basis van calciumscore vermindert voorspeld CV-risico

Impact of a coronary artery calcium-guided statin treatment protocol on cardiovascular risk at 12 months: Results from a pragmatic, randomized controlled trial

Literatuur - Venkataraman P, Huynh Q, Nicholls SJ et al. - Atherosclerosis. 2021 Oct;334:57-65. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.08.002.

Introductie en methoden

Doel van de studie

De coronaire-arteriële-calcium (CAC)-score kan mogelijk eraan bijdragen patiënten en artsen te stimuleren om modificeerbare risicofactoren te verbeteren [1]. Deze studie onderzocht het voordeel van een CAC-geleid statinebehandelingsprotocol bij asymptomatische, statine-naïeve deelnemers met een familiegeschiedenis van prematuur coronairlijden.

Studieopzet

De CAUGHT-CAD-studie is een onderzoekergeïnitieerde, open-label, multicenter, gerandomiseerde studie die wordt uitgevoerd in Australië. In totaal werd bij 1088 deelnemers een CAC-score berekend. Deelnemers met CAC-scores in een gemiddeld bereik (tussen 100-400, n=450) werden gerandomiseerd om de CAC-score bekend te maken aan de deelnemer en arts (CAC-geleide groep, n=222) of om de CAC-score te verblinden (CAC-geblindeerde groep, n =228). Naast informatie over hun CAC-score, kregen de deelnemers in de CAC-geleide groep atorvastatine (40 mg/dag) en een foto van hun CT CAC. Deelnemers in beide groepen kregen richtlijngestuurd advies over voeding, lichaamsbeweging en stoppen met roken. In beide groepen voltooiden 214 deelnemers de follow-up van 12 maanden.

Primaire uitkomst

De primaire uitkomst van deze analyse was een verandering in de gepoolde cohortvergelijking (PCE)-score na 12 maanden follow-up. De PCE-score weerspiegelt het voorspelde 10-jaars CV-risico.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat een CAC-geleide statinebehandelingsprotocol bij asymptomatische, statine-naïeve deelnemers met een familiegeschiedenis van prematuur coronairleiden resulteerde in een relatieve risicoreductie van 18% in de PCE-score, vergeleken met gebruikelijke zorg.

De resultaten van de CAUGHT-CAD-studie over de impact van het CAC-geleide statinebehandelingsprotocol op de verandering van plaquevolume na 3 jaar worden later dit jaar verwacht.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Atherosclerosis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: