Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Effect van DOACs vs. VKA op nadelige uitkomsten in oudere patiënten met AF naar mate van frailty

Frailty and Clinical Outcomes of Direct Oral Anticoagulants Versus Warfarin in Older Adults With Atrial Fibrillation

Literatuur - Kim DH, Pawar A, Gagne JJ et al. - Annals of Internal Medicine 2021, doi:10.7326/M20-7141

Introductie en methoden

Doel van de studie

Directe orale antistolling (DOACs) hebben een goed veiligheidsprofiel en zijn daarom mogelijk extra geschikt voor oudere volwassen met frailty [1]. Keuzes voor antistollingstherapie (DOACs of warfarine) worden echter grotendeels gedreven door risico-inschattingsmodellen voor beroerte en majeure bloedingen [2-5] en hierbij wordt geen rekening gehouden met frailty. Het is onduidelijk wat de rol van frailty is wanneer type antistollingstherapie wordt gekozen en antistolling wordt ondergebruikt in patiënten met AF en frailty [6,7] Daarom werd in deze studie onderzocht hoe frailty de effectiviteit van een DOAC (dabigatran, rivaroxaban of apixaban) op uitkomsten beïnvloedde in oudere patiënten met AF.

Studieontwerp

Deze real-world, retrospectieve, observationele, 1:1 propensity-score gematchte studie gebruikte Medicare data over voorgeschreven medicijngebruik en klinische events in oudere volwassenen (≥65 jaar) met AF (waaronder diegenen met frailty) in de VS. 3 Cohorten werden gecreëerd van AF patiënten die een recept hadden opgehaald voor 1 van de 3 DOACs of warfarine vanaf de goedkeuringsdatum: dabigatran [n=81,863] vs. warfarine [n=256,722], rivaroxaban [n=185,011] vs. warfarine [n=228,028], en apixaban [n=222,478] vs. warfarine [n=206,031]. Frailty werd gemeten met gebruik van een gevalideerde claim-gebaseerde frailty index (CFI) [8-11] (bereik van 0 tot 1) bestaande uit 93 variabelen. Patiënten werden ingedeeld in 3 groepen: Nonfrailty (gedefinieerd als CFI<0.15), prefrailty (CFI van 0.15 tot 0.24) en frailty (CFI ≥0.25).

Primaire uitkomst

De primaire uitkomst was een samengesteld eindpunt van sterfte, ischemische beroerte of majeure bloedingen. Follow-up begon de dag na het starten met het indexmedicijn en ging door tot een studieuitkomst, uitschrijving van Medicare, einde van de studieperiode, stoppen met gebruik van het indexmedicijn, switchen naar een ander anticoagulans, opname in een verzorgingsfaciliteit, inschrijving voor hospicezorg, starten met dialyse of niertransplantatie.

Belangrijkste resultaten

Dabigatran versus warfarine

Rivaroxaban versus warfarine

Apixaban versus warfarine

Conclusie

Deze studie, waarin gebruik werd gemaakt van real-world data, toonde dat de DOACs dabigatran en rivaroxaban waren geassocieerd met lagere events van het samengestelde eindpunt in vergelijking met placebo in oudere patiënten met AF, maar alleen in de nonfrail groep. Apixaban-starters hadden lagere events van het samengestelde eindpunt in alle frail-subgroepen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit article online op Annals of Internal Medicine

Deel deze pagina met collega's en vrienden: