Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vrouwen wensen meer informatie over zwangerschap en borstvoeding bij FH

Loss of statin treatment years during pregnancy and breastfeeding periods in women with familial hypercholesterolemia

Literatuur - Klevmoen M, Bogsrud MP, Retterstøl K et al. - Atherosclerosis. 2021 Oct;335:8-15. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2021.09.003.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Statinetherapie is gecontra-indiceerd bij zwangerschapsplanning, tijdens de zwangerschap en tijdens borstvoeding [1]. Dit vormt een uitdaging voor vrouwen met familiaire hypercholesterolemie (FH), aangezien zwangerschapsgerelateerde statinevrije periodes de levenslange cholesterolbelasting kunnen verhogen. Deze studie onderzocht de duur van zwangerschapsgerelateerde statinevrije periodes bij Noorse en Nederlandse vrouwen met FH.

Studieontwerp

Noorse en Nederlandse vrouwen met FH werden via patiëntenorganisaties en lipidenklinieken benaderd om mee te doen aan deze cross-sectionele studie. Door middel van een online vragenlijst werd informatie over de FH-diagnose, behandelgeschiedenis, zwangerschappen en borstvoeding verzameld. In totaal werden 102 (70 Noorse en 32 Nederlandse) vrouwen met FH in de analyse opgenomen. De lengte van zwangerschapsgerelateerde statinevrije periodes werd geschat bij 80 vrouwen die vóór de eerste zwangerschap statines hadden gebruikt. Het percentage verloren statinebehandeltijd werd geschat bij 67 vrouwen en werd gedefinieerd als de totale duur van de zwangerschapsgerelateerde statinevrije periodes gedeeld door de duur van de mogelijke statinebehandeling vanaf het eerste startpunt van statinetherapie tot het hervatten van statinetherapie na de laatste zwangerschap.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Vrouwen met FH kunnen behandeltijd met statines verliezen als gevolg van zwangerschapsplanning, zwangerschap en borstvoeding. Het is nog niet duidelijk of deze zwangerschapsgerelateerde statinevrije periodes een effect hebben op het CV risico bij deze vrouwen.

De auteurs stelden dat: “Toekomstige richtlijnen voor de behandeling van vrouwen met FH rekening moeten houden met de blootstelling aan verhoogd cholesterol tijdens zwangerschapgerelateerde statinevrije periodes, en aanbevelingen moeten bevatten voor follow-up in deze periodes, bij voorkeur door een lipidenspecialist of FH-specialist om de duur van zwangerschapsgerelateerde statinevrije periodes tot een minimum te beperken.”

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Atherosclerosis.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: