Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Karakteristieken, behandeling en uitkomsten van hedendaagse AF-patiënten in Nederland en België

Contemporary management of patients with atrial fibrillation in the Netherlands and Belgium: a report from the EORP-AF long-term general registry

Literatuur - Erküner Ö, van Eck M, Xhaet O, et al., - Neth Heart J . 2021 Nov;29(11):584-594. doi: 10.1007/s12471-021-01634-y.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Registers worden gebruikt om karakteristieken, behandeling en uitkomsten van hedendaagse patiënten met atriumfibrilleren (AF) te bestuderen. Ook kan met gebruik van data van registers naleving van de richtlijnen worden bestudeerd en bewustwording worden verhoogd om behandeling van AF patiënten te verbeteren. In deze studie werden deze aspecten onderzocht in patiënten in het EURObservational Research Programme on Atrial Fibrillation long-term general (EORP-AF LTG) register die geïncludeerd waren in Nederland en België.

Studieopzet

Het EORP-AF LTG register is uitgevoerd in 27 landen en includeerde 11.096 patiënten van 2013 tot 2016. Voor deze analyse werden 967 patiënten uit Nederland en België geïncludeerd. Baseline karakteristieken en 1-jaar follow-up data werden gerapporteerd.

Uitkomsten

MACE was gedefinieerd als een samenstelling van CV-sterfte, ischemische beroerte/transiënte ischemische aanval (TIA), systemische trombo-embolie, myocardinfarct en majeure bloedingen. AF-progressie was gedefinieerd als paroxysmaal AF op baseline die aanhoudende/permanente AF werd na follow-up, terwijl AF-regressie gedefinieerd werd als persistente/permanente AF op baseline die paroxysmale AF werd na follow-up.

Belangrijkste resultaten

Baseline-karakteristieken

Hartslag- vs. ritmeregulatietherapie

Antistollingstherapie

Follow-up

Ritme follow-up en interventies

Conclusie

Deze analyse van data van het EORP-AF LTG register toonde de karakteristieken, behandeling en uitkomsten van hedendaagse AF-patiënten in België en in Nederland. De meest voorkomende comorbiditeit was hypertensie. Bijna 17% van de patiënten was verkeerd gedoseerd voor een NOAC en MACE gebeurde in 4,2% van de patiënten na 1 jaar, wat relatief weinig is.

Vind dit artikel online op Neth Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: