Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Publicatie met leidraad voor therapeutische beslissingen in huidige CVRM

Nieuws - 27 okt. 2021

In een recent review in de Neth Heart J discussiëren de auteurs van de werkgroep PANORAMA (Personalized Algorithms, based on Novel Outcomes Reshaping cArdiovascular Management Approaches) over therapeutische keuzes in CVRM met een focus op het absolute CV risico van de patiënt en de voor- en nadelen van nieuwe behandelopties. De auteurs geven een overview en enkele versimpelde handvatten waardoor de arts tot de beste beslissing kan komen voor individueel CV risicoreductie in specifieke categorieën van patiënten voor wie standaardtherapie onvoldoende effectief is. Ze presenteren een ‘box model’ van beschikbare behandelopties dat kan helpen om behandeling te optimaliseren in hoogrisicopatiënten.

Door nieuwe therapeutische opties is de keuze voor huidig CVRM toegenomen. Voor de meeste patiënten met CVD kan CV risico verlaagd worden door standaardtherapie in combinatie met leefstijlaanpassingen. Er is echter een groep waarin aanvullende therapieën overwogen moet worden om residueel risico te verlagen. De keuze voor welke medicijncombinaties en in welke patiënten wordt echter steeds ingewikkelder.

Vind dit artikel online op Neth Heart J Klik hier voor een video van prof. Stroes over dit onderwerp

Deel deze pagina met collega's en vrienden: