Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARB bij hypertrofische cardiomyopathie in een vroeg stadium verbetert primaire uitkomst

Valsartan in early-stage hypertrophic cardiomyopathy: a randomized phase 2 trial

Literatuur - Ho CY, Day SM, Axelsson A et al., - Nat Med 2021, 27:1818-1824, doi: 10.1038/s41591-021-01505-4

Introductie en methoden

Doel van de studie

Hypertrofische cardiomyopathie (HCM), een primaire hartspieraandoening, wordt vaak veroorzaakt door pathogene varianten in genen die coderen voor het sarcomeer [1]. Het wordt gekenmerkt door linkerventrikelhypertrofie (LVH), myocardiale fibrose en een verhoogd risico op hartfalen, aritmie en plotselinge hartdood [2]. Er is een onvervulde behoefte aan therapieën voor HCM om de progressie af te remmen of het voorkomen van deze ziekte. Muizen- en humane studies hebben geen aanzienlijk voordeel laten zien met gebruik van een ARB in vastgesteld HCM, maar deze medicatie is niet nog niet getest in HCM in een vroeg stadium.

Studieontwerp

De Valsartan for Attenuating Disease Evolution in Early Sarcomeric Hypertrophic Cardiomyopathy (VANISH) trial, een multicenter, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde fase 2 trial, onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van de ARB valsartan in patiënten met HCM in een vroeg stadium (jonge leeftijd en afwezigheid van ernstige LVH of beperkte symptomen) [3,4]. Een totaal van 178 deelnemers werden gerandomiseerd naar valsartan of placebo. Gemiddelde leeftijd was 23.3 (10.1) jaar.

Primaire uitkomst

Negen individuele markers werden gestandaardiseerd en geïntegreerd in een samengestelde z-score die de verandering van baseline tot jaar 2 bepaalde: lichaamsoppervlakte-geïndexeerde LV massa en lichaamsoppervlakte- geïndexeerde linkeratrium (LV) volume, lichaamsoppervlakte- geïndexeerde LV eind diastolische en eind systolische volumes bepaald door het cardiale magnetische resonantie beeldvormingshoofdlaboratorium, lichaamsoppervlakte-gecorrigeerde maximale LV wanddikte, leeftijd gecorrigeerde Doppler diastolisch (E’) en systolische (S’) snelheden bepaald door het echocardiografisch hoofdlaboratorium en log-getransformeerde serum hoge-sensitiviteit cardiale troponine T (TnT) en NTproBNP niveaus. Een toename in de samengestelde z-score gaf een groter dan gemiddelde verbetering.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

De VANISH trial toonde dat behandeling van valsartan vroeg in het verloop van HCM het samengestelde eindpunt verbeterde, een integratie van negen markers van cardiale structuur, functie en remodelering, in vergelijking met placebo. Valsartanbehandeling in patiënten met sarcomere HCM in een vroeg stadium was veilige en werd goed verdragen zonder toenamen in bijwerkingen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Nat Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: