Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer verbetert vasculaire functieparameters bij patiënten met HF

Effects of the sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor empagliflozin on vascular function in patients with chronic heart failure

Literatuur - Kolwelter J, Bosch A, Jung S et al. - ESC Heart Fail. 2021 Sep 20. doi: 10.1002/ehf2.13622.

Introductie en methoden

Doel van de studie

SGLT2-remmers verminderen cardiorenale uitkomsten en HF-ziekenhuisopnames bij patiënten met HF. De onderliggende mechanismen van de effecten van SGLT2-remmers zijn echter nog onduidelijk. Deze studie onderzocht de effecten van empagliflozine op vasculaire functie bij patiënten met HF.

Studieontwerp

Deze onderzoekergeïnitieerde, dubbelblinde, gerandomiseerde, fase II klinische studie includeerde 74 patiënten met HF NYHA II-III en EF≤49%. Patiënten werden gerandomiseerd in een 2:1 ratio om gedurende 3 maanden ofwel empagliflozine 10 mg eenmaal daags ofwel placebo te krijgen. Vasculaire parameters zoals centrale SBD (cSBD), centrale polsdruk (cPP), polsgolfsnelheid (PWV), voorwaartse en gereflecteerde drukpulshoogte (FPH en RPH) werden gemeten op baseline en na 1 en 3 maanden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze fase II-studie toonde aan dat empagliflozine vasculaire functieparameters verbeterde bij patiënten met HF onder spreekkameromstandigheden en in 24-uurs ambulante metingen, zowel in vergelijking met baseline als in vergelijking met placebo.

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: