Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Intermediair niveau van hs-cTn geassocieerd met hoger risico op CAD op CCTA in diegenen met verdenking op ACS zonder MI

Troponin-Guided Coronary Computed Tomographic Angiography After Exclusion of Myocardial Infarction

Literatuur - Lee KK, Bularga A, O’Brien R., et al. - J Am Coll Cardiol 2021, 78:1407-1417, doi.org/10.1016/j.jacc.2021.07.055

Introductie en methoden

Doel van de studie

Klinische beoordeling aan het bed, elektrocardiografie en seriële cardiale troponinetesten zijn strategieën om acuut myocardinfarcten (MI) in of uit te sluiten [1]. Na het uitsluiten van MI is er echter een aanzienlijke proportie van patiënten met onderliggend coronairlijden (CAD) en een verhoog risico op toekomstige cardiale events. Het is niet duidelijk wat de optimale strategie is om deze patiënten te identificeren. In deze studie in patiënten met verdenking op acuut coronair syndroom (ACS) in wie MI was uitgesloten, werd onderzocht of diegenen met intermediaire troponine een hogere prevalentie van CAD en of troponine gebruikt kan worden om patiënten te selecteren voor coronaire computertomografie-angiografie (CCTA).

Studieontwerp

PRECISE-CTCA (Troponin to Risk Stratify Patients with Acute Chest Pain for Computed Tomography Coronary Angiography) was een prospectieve cohortstudie van 250 patiënten die zich presenteerden met verdenking op ACS op de eerste hulp van het Royal Infirmary of Edinburgh, VK en in wie acuut MI was uitgesloten. Piek hoog sensitiviteit cardiale troponine (hs-cTn) was binnen de normaalrange. Patiënten werden geïncludeerd in een 2:1 ratio gestratificeerd naar piek hs-cTn boven en onder de risicostratificatie drempelwaarde van 5 ng/L [2,3]. Alle patiënten ondergingen CCTA als een poliklinische procedure.

Uitkomsten

Luminale cross-sectionele gebied stenoses werden geclassificeerd als normaal (<10%), mild niet-obstructief (10-49%), matig niet-obstructief (50-70%), of obstructief (>70% in ≥1 majeure epicardiale arterie van >50% in de linker hoofdtak). Patiënten werden geclassificeerd volgens de meest significante stenose gedetecteerd door CCTA. Atherosclerotische plaquelast was gekwantificeerd met gebruik van de segment betrokkenheid [4], segment stenose en computer tomografie (CT)-aangepaste Leaman scores [5].

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In patiënten die zich presenteerden met verdenking op ACS en in wie MI was uitgesloten, was intermediaire troponineconcentratie geassocieerd met verhoogd risico op CAD gedetecteerd op CCTA (3 maal hoger risico in vergelijking met diegenen met lage troponineconcentratie). Gebruik van cardiale troponinewaarden om patiënten te selecteren voor verder onderzoek na het uitsluiten van MI heeft groot potentieel voor het verbeteren van uitkomsten concludeerden de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: