Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Albuminurie verlaagd door SGLT2-remmer in CNS-patiënten met en zonder T2DM

Effect of dapagliflozin on urinary albumin excretion in patients with chronic kidney disease with and without type 2 diabetes: a prespecified analysis from the DAPA-CKD trial

Literatuur - Jongs N, Greene T, Chertow GM, et al. - Lancet Diabetes Endocrinol 2021, 9(11):755-766. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00243-6

Introductie en methoden

Doel van de studie

Vroeg verlagen van albuminurie is geassocieerd met een verlaagd risico nierfalen [1]. Daarom kan albuminurie worden gebruikt als een surrogaat voor nierfalen. De_DAPA-CKD_ trial toonde dat dapagliflozine de eindpunten progressieve chronische nierschade (CNS), CV sterfte of HF ziekenhuisopname, en totale sterfte verlaagde in CNS patiënten met en zonder T2DM [2]. In deze vooraf gespecificeerde analyse van de DAPA-CKD trial werden de effecten van dapagliflozin op albuminurie onderzocht in patiënten met en zonder T2DM. Verder werd de associatie tussen vroege veranderingen in albuminurie en langetermijnveranderingen in nierfunctie bepaald.

Studieontwerp

De DAPA-CKD was een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde trial van 4304 patiënten met CNS, gedefinieerd als een eGFR van 25-75 mL/min/1,73 m² en een urinaire albumine-tot-creatinine ratio (UACR) van 200-5000 mg/g. Patiënten met en zonder T2DM werden geïncludeerd en alle patiënten kregen stabiele ACEi of ARB behandeling. Ze werden gerandomiseerd (1:1) naar dapagliflozine of gematchte placebo. Mediane follow-up van behandeling was 2,3 jaar (IQR 1,8-2,6) en de trial werd gestopt omdat het primaire eindpunt was behaald.

Uitkomsten

De vooraf gespecificeerde uitkomst was de gemiddelde verandering in log-getransformeerde UACR van baseline tot het einde van de studie. Verder werd progressie in UACR stadium gedefinieerd als de eerste ontwikkeling van nefrotische range albuminurie (UACR ≥3000 mg/g) en regressie in UACR stadium als de eerste transitie van macroalbuminurie (UACR ≥300 mg/g) naar microalbuminurie of normoalbuminurie (UACR <300 mg/g).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

In deze analyse van DAPA-CKD werd aangetoond dat dapagliflozine albuminurie verlaagde in patiënten met CNS met en zonder T2DM, met een groter effect in patiënten met T2DM. Verder verhoogde dapagliflozine de kans of regressie naar normoalbuminurie of microalbuminurie en verlaagde de kans op progressie naar macroalbuminurie. En, vroege afname in albuminurie was geassocieerd met vertraagde eGFR afname op de lange termijn. Deze resultaten samen met de bewijsvoering over klinische uitkomsten suggereren dat de beschermende effecten van dapagliflozine in patiënten met CNS gedeeltelijk gemedieerd worden door pathways ongerelateerd aan reductie in albuminurie.

De auteurs concluderen: ‘Deze bevindingen onderstrepen het belang van het monitoren van albuminurie na het starten met dapagliflozine als een voorspellende marker van de gezondheid van de nier op de lange termijn en om de behandeling van patiënten te begeleiden.’

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Lancet Diabetes Endocrinol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: