Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer vertraagt eGFR-afname in patiënten met CNS

Effect of dapagliflozin on the rate of decline in kidney function in patients with chronic kidney disease with and without type 2 diabetes: a prespecified analysis from the DAPA-CKD

Literatuur - Heerspink HJL, Jongs N, Chertow GM et al., - Lancet Diabetes Endocrinol 2021, 9(11):743-754. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00242-4

Introductie en methoden

Doel van de studie

De SGLT2-remmer dapagliflozine verlaagde het risico op nierfalen in een diverse populatie van patiënten met chronische nierschade (CNS) met en zonder T2DM in de DAPA-CKD trial [1]. In een analyse waarin gebruik wordt gemaakt een klinische dichotome uitkomst, zoals nierschade, hangt het behandeleffect af van de subgroep van patiënten die deze events ontwikkelen. Schattingen van medicijnwerkzaamheid die gebruik maken van afname van nierfunctie in de loop van de tijd (GFR helling) zijn sensitiever voor het behandeleffect in alle patiënten [2]. In deze vooraf gespecificeerde analyse van DAPA-CKD werd het effect van dapagliflozine op de eGFR helling onderzocht tijdens de acute fase (de eerste 2 weken behandeling) en tijdens de onderhoudende fase (na de eerste 2 weken van behandeling).

Studieontwerp

De DAPA-CKD was een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde trial van 4304 patiënten met CNS, gedefinieerd als een eGFR van 25-75 mL/min/1,73 m² en een urinaire albumine-tot-creatinine ratio (UACR) van 200-5000 mg/g. Patiënten met en zonder T2DM werden geïncludeerd en alle patiënten kregen stabiele ACEi of ARB behandeling. Ze werden gerandomiseerd (1:1) naar dapagliflozine of gematchte placebo. Mediane follow-up van behandeling was 2,3 jaar (IQR 1,8-2,6) en de trial werd gestopt omdat het primaire eindpunt was behaald.

Uitkomsten

De primaire vooraf gespecificeerde uitkomst was de verandering in eGFR van baseline tot het einde van de behandeling.

Belangrijkste resultaten

(Pinteractie=0,0049).

m² (95%CI:-0,10 tot 1,03) in patiënten zonder T2DM (Pinteractie=0,040).

Conclusie

This prespecified analysis of DAPA-CKD showed that treatment with dapagliflozin resulted in an acute decline in eGFR, but slowed the subsequent rate of eGFR decline in patients with and without T2DM with a more pronounced effect in patients with T2DM. Moreover, the effect of dapagliflozin on the rate of eGFR decline was larger compared to placebo in patients with higher UACR (more albuminuria) or higher HbAc1 (poorer glycemic control).

Referenties

Toon referenties

Find this article online at Lancet Diabetes Endocrinol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: