Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Statinetherapie geassocieerd met verminderde mortaliteit bij patiënten met HFpEF

Determinants of the survival benefit associated with statins in patients with acute heart failure

Literatuur - Park CS, Hwang IC, Park JJ et al. - ESC Heart Fail. 2021 Oct 5. doi: 10.1002/ehf2.13637.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Inflammatie en endotheeldisfunctie worden genoemd als potentiële therapeutische doelwitten voor de behandeling van HF [1,2]. Naast de bekende lipidenverlagende effecten, hebben statines ook ontstekingsremmende eigenschappen en een positief effect op endotheelfunctie [3-6]. Studies hebben wisselende resultaten laten zien over de effecten van statines op mortaliteit bij patiënten met HF [7-9]. Deze studie had als doel te onderzoeken wat het effect van statinetherapie op 5-jaarsmortaliteit was bij patiënten met acuut HF, gestratificeerd naar de etiologie van HF (ischemisch vs. niet-ischemisch) en type HF (HFrEF vs. HFpEF).

Studieontwerp

De studie rekruteerde tussen 2009 en 2016 patiënten die waren opgenomen voor acuut HF uit drie universitaire ziekenhuizen. Een totaal van 3837 patiënten waarbij een echocardiogram op baseline werd gemaakt, werden in de analyse opgenomen. Van deze patiënten kregen 1680 statines en 2157 geen statines. Van de geïncludeerde patiënten had 18,8% ischemische HFrEF, 33,9% niet-ischemische HFrEF, 14,9% ischemische HFpEF en 33,4% niet-ischemische HFpEF.

Primaire uitkomst

De primaire uitkomst was 5-jaarsmortaliteit door alle oorzaken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie bij patiënten met acuut HF vond dat statinetherapie geassocieerd was met verminderde 5-jaarsmortaliteit bij diegenen met HFpEF en bij diegenen met een ischemische etiologie van HF. De auteurs suggereren dat identificatie van HF-subgroepen op basis van klinische kenmerken en echocardiografische beoordeling kan bijdragen aan een gerichte selectie van HF-patiënten die mogelijk baat kunnen hebben bij statinetherapie.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: