Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

AHA 2021

Verslag, presentaties en video impressie van de Scientific Sessions 2021 van de American Heart Association (AHA).

Een samenvatting van een studie over omkering van P2Y12-remmer effect

3' educatie - 7 dec. 2021 - Prof. Deepak Bhatt
Bentracimab is ontwikkeld als een specifiek omkeringsmiddel voor de P2Y12-remmer ticagrelor. Prof. Bhatt geeft een samenvatting van een tussentijdse analyse van de REVERSE-IT studie met bentracimab.

AHA 2021 Bentracimab is ontwikkeld als een specifiek omkeringsmiddel voor de P2Y12-remmer ticagrelor. Prof. Bhatt geeft een samenvatting van een tussentijdse analyse van de REVERSE-IT studie met bentracimab.

Stoppen met P2Y12-remmer bij ACS-patiënten met indicatie voor bypassoperatie

3' educatie - 29 nov. 2021 - Prof. dr. Freek Verheugt
Prof. Freek Verheugt geeft een toelichting bij de RAPID CABG-studie die onlangs werd gepresenteerd op de Scientific Sessions van de AHA.

Prof. Freek Verheugt geeft een toelichting bij de RAPID CABG-studie die onlangs werd gepresenteerd op de Scientific Sessions van de AHA.

Omkering van antiplaatjeseffect van P2Y12i door monoclonaal antilichaamfragment

Nieuws - 22 nov. 2021

AHA 2021 Een interimanalyse van de REVERSE-IT-studie toonde dat toediening van bentracimab resulteerde in een snelle en aanhoudende omkering van het antiplaatjeseffect van ticagrelor in patiënten met ongecontroleerde majeure of levensbedreigende bloedingen of die urgente operatie of invasieve procedures nodig hebben.

Hypertensie- en cholesterolbehandeling op afstand

3' educatie - 22 nov. 2021 - Alexander J. Blood
Alexander Blood vertelt over een behandelprogramma voor patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie dat op afstand plaatsvindt en gebaseerd is op een algoritme. Ook deelt hij de klinische uitkomsten van de eerste 10.000 patiënten die deelnamen aan dit programma.

AHA 2021 Alexander Blood vertelt over een behandelprogramma voor voor patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie dat op afstand plaatsvindt en gebaseerd is op een algoritme. Ook deelt hij de klinische uitkomsten van de eerste 10.000 patiënten die deelnamen aan dit programma.

Programma op afstand voor verbeteren van hypertensie- en LDL-c-behandeling

Nieuws - 22 nov. 2021

AHA 2021 Dit hypertensie en LDL-c-behandelprogramma werd op afstand uitgevoerd bij meer dan 10.000 patiënten met een hoog CV-risico. Het programma verbeterde de hypertensie- en LDL-c-behandeling in een divers zorgnetwerk.

Factor XIa-remmer effectief in VTE-preventie na knieartroplastiek

Nieuws - 22 nov. 2021

AHA 2021 In een fase 2 dosisstudie verlaagde ≥100 mg per dag van de orale factor XIa-remmer milvexian het percentage VTE-events in vergelijking met enoxaparine in patiënten die een electieve knievervangende operatie ondergingen.

Geen verschil in aantal dagen zonder orgaanondersteuning met P2Y12i in niet-kritiek zieke COVID-19-patiënten

Nieuws - 17 nov. 2021

AHA 2021 Als onderdeel van de ACTIV-4a-studie werd onderzocht of gebruik van P2Y12-remmers (ticagrelor of clopidogrel) het aantal dagen zonder orgaanondersteuning in een periode van 21 dagen veranderde in niet-kritiek zieke opgenomen patiënten met COVID-19.

SGLT2-remmer verlaagt eindpunt van CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname bij HF-patiënten met LVEF ≥50%

Nieuws - 17 nov. 2021

AHA 2021 Deze nieuwe analyse van de EMPEROR-Preserved-studie toonde aan dat empagliflozine het primaire eindpunt van tijd tot CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname met 17% verminderde bij HF-patiënten met LVEF ≥50%.

Geen verbetering van dementie-uitkomsten met aspirine bij T2DM-patiënten

Nieuws - 16 nov. 2021

AHA 2021 Met gebruik van data van de ASCEND-trial toonde deze studie aan dat er geen significant effect was van aspirine op dementie-uitkomsten in vergelijking met placebo bij patiënten met T2DM.

Wat is het effect van lage dosis aspirine op dementierisico bij T2DM?

3' educatie - 16 nov. 2021 - Prof. Jane Armitage
Het effect van aspirine op het risico op dementie bij patiënten met T2DM is nog niet duidelijk. Prof. Armitage vertelt over een studie waarin dit werd onderzocht gebruikmakend van data van de ASCEND-trial.

AHA 2021 Het effect van aspirine op het risico op dementie bij patiënten met T2DM is nog niet duidelijk. Prof. Armitage vertelt over een studie waarin dit werd onderzocht gebruikmakend van data van de ASCEND-trial.

Orale PCSK9-remmer effectief in het verlagen van LDL-c

Nieuws - 16 nov. 2021

AHA 2021 Twee fase I-studies onderzochten de veiligheid en effectiviteit van MK-0616, een nieuwe orale PCSK9-remmer. MK-0616 verlaagde vrij PCSK9 in het bloed met ≥90% en verlaagde LDL-c met ~65% na 14 dagen behandeling, vergeleken met baseline.

Geen significante verbetering in uitkomsten met EPA in COVID-19

3' educatie - 16 nov. 2021 - Rafael Diaz
Rael Diaz legt de rationale uit en deelt de resultaten van de PREPARE-IT-2-studie, waarin werd  onderzocht of icosapent ethyl tot een reductie in klinische uitkomsten leidde bij patiënten met COVID-19.

AHA 2021 Rael Diaz legt de rationale uit en deelt de resultaten van de PREPARE-IT-2-studie, waarin werd onderzocht of icosapent ethyl tot een reductie in klinische uitkomsten leidde bij patiënten met COVID-19.