Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Gerandomiseerde studie naar vroege vs. uitgestelde CABG na stopzetting van P2Y12-remmer bij patiënten met ACS

Nieuws - 13 nov. 2021

RAPID CABG: A Randomized Study of Early Versus Standard Coronary Artery Bypass Surgery Among Patients Presenting with Acute Coronary Syndromes Treated With Ticagrelor

Gepresenteerd bij de AHA Scientific Sessions 2021 door: Derek YF So - Ottawa, ON, Canada.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Patiënten met ACS die een niet-spoedeisende bypassoperatie (CABG) nodig hebben, moeten enkele dagen voor de operatie stoppen met het gebruik van ticagrelor om het risico op peri-operatieve bloedingen te verminderen. De huidige ACC/AHA-richtlijnen adviseren stopzetting van ticagrelor ten minste 5 dagen voorafgaand aan niet-spoedeisende CABG (klasse I, niveau B). Daarentegen adviseren de ESC-richtlijnen ten minste 3 dagen tussen stopzetting van ticagrelor en niet-spoedeisende CABG (klasse 2a, niveau B). Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op data van retrospectieve studies en farmacodynamiekstudies, aangezien er tot nu toe geen data uit gerandomiseerde studies beschikbaar waren. Deze door artsen geïnitieerde, multicenter gerandomiseerde studie onderzocht of vroege CABG (2 tot 3 dagen na stopzetting van ticagrelor) niet-inferieur is aan uitgestelde CABG (5 tot 7 dagen na stopzetting van ticagrelor) voor ernstige of zeer ernstige perioperatieve bloedingen bij patiënten met ACS die niet-spoedeisende CABG ondergingen.

Studieontwerp

In totaal werden 143 patiënten van >18 jaar met ACS die werden behandeld met ticagrelor en die niet-spoedeisende CABG nodig hadden gerandomiseerd in een 1:1 ratio om vroege CABG (dag 2-3, n=72) of uitgestelde CABG (dag 5-7, n=71) te ondergaan. Sommige patiënten weigerden de operatie en sommige patiënten werden om logistieke of medische redenen later of eerder geopereerd dan het toegewezen tijdvenster. De analyse was een per protocol analyse die alleen patiënten includeerde die een specifiek tijdvenster toegewezen hadden gekregen en daadwerkelijk in dit specifieke tijdvenster werden geopereerd (65 patiënten in de groep met vroege CABG en 58 patiënten in de groep met uitgestelde CABG).

Uitkomsten

De primaire uitkomst was ernstige (klasse 3) of zeer ernstige (klasse 4) bloeding zoals gedefinieerd door de Universal Definition of Perioperative Bleeding. Secundaire bloedingsuitkomsten waren TIMI CABG-bloeding, BARC 4- en BARC 5-bloeding. Een andere secundaire uitkomst omvatte ischemische uitkomsten gedefinieerd als CV sterfte, beroerte, MI, refractaire ischemie of spoedeisende ongeplande revascularisatie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Derek YF So concludeerde dat uit deze studie bleek dat vroege CABG, 2 tot 3 dagen na stopzetting van ticagrelor, niet-inferieur was aan uitgestelde CABG, 5 tot 7 dagen na stopzetting van ticagrelor, voor ernstige of zeer ernstige perioperatieve bloedingen bij patiënten met ACS die niet-spoedeisende CABG nodig hadden.

Discussie

De discussiant Joanna Chikwe (Los Angeles, CA, VS) vond het onderzoek nuttig, maar uitte ook kritiek. Ze zei dat de studie klein en underpowered was voor het kleine aantal events dat de primaire uitkomst dreef. Ze kan zich voorstellen dat artsen een grotere, beter gepowerde studie willen zien voor ze overtuigd zijn om hun handelen in de klinische praktijk te veranderen.

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens AHA Scientific Sessions 2021-

Bekijk een video met Derek So over de RAPID CABG-studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: