Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verschil in cognitieve uitkomsten met DOAC vs. warfarine in AF-patiënten

Nieuws - 14 nov. 2021

Dabigatran versus warfarin on cognitive outcomes in nonvalvular atrial fibrillation: Results of the GIRAF trial

Gepresenteerd op de American Heart Association’s Scientific Sessions 2021 door: Bruno Caramelli, MD, PhD - São Paulo, Brazilië.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Eerdere klinische trials hebben de effecten van antistolling op beroerte onderzocht, maar cognitieve uitkomsten werden niet bekeken in deze studies. In het verleden waren er studies over dit onderwerp, maar deze waren retrospectief of dit waren historische cohortstudies die suggereren dat cognitieve afname in AF patiënten plaatsvindt en antistolling dit effect kan verminderen. Maar geen prospectieve studie heeft dit aangetoond.

Het doel van deze studie was om de effecten van dabigatran in vergelijking met warfarine te onderzoeken op cognitieve uitkomsten in oudere individuen met atriumfibrilleren (AF) of atriumflutter.

Studieontwerp

In de GIFAF trial werden patiënten met AF of atriumflutter die ≥70 jaar en een CHAD2DS2VASC score ≥1 geïncludeerd. De belangrijkste exclusiecriteria waren recente operatie, nierfalen, contra-indicaties voor warfarine of eerder psychiatrische aandoening, neurologische ziektes of dementie. Het was een parallel, gerandomiseerde, open-label trial die 200 patiënten includeerde. Patiënten werden gerandomiseerd naar dabigatran (110 of 150 mg tweemaal daags) of warfarine (eenmaal daags, INR 2-3).

Primaire uitkomst

Primair eindpunt was cognitieve verslechtering na 2 jaar. Testen om de cognitieve functie op baseline en na 2 jaar te meten waren Montreal cognitieve bepaling (MOCA score; met algemene dekking), mini-mentale toestandsexamen (MMSE score; algemene dekking), neurofysiologische batterij (NTB score; aandacht, geheugen, taal, uitvoerende taken) en een computer gegenereerde neurofysiologische batterij (CGNT-score; aanhoudende selectieve en verdeelde aandacht).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Er was geen verschil in de meerderheid van de cognitieve uitkomsttesten tussen behandeling met dabigatran of warfarine in oudere patiënten met AF of atriumflutter die zich niet presenteerden met majeure cerebrovasculaire events.

Discussie

De discussant Prof. dr. Biykem Bozkurt (Baylor College of Medicine, Houston, TX, VS) zei dat de boodschap die ze kreeg van deze studie was dat geschikte behandeling onafhankelijk van het middel geassocieerd is met dezelfde uitkomsten. Wanneer medicatie wordt gegeven volgens de richtlijnen is de werkzaamheid van deze middelen vergelijkbaar.

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens AHA Scientific Sessions 2021-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: