Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer verbetert symptomen bij HF

Nieuws - 15 nov. 2021

The Canagliflozin Impact On Health Status, Quality Of Life And Functional Status In Heart Failure Clinical Trial

Gepresenteerd op de American Heart Association’s Scientific Sessions 2021 door: Prof. John Spertus, MD - Kansas City, MO, VS

Introductie en methoden

Doel van de studie

Behandeldoelen bij HF beperken zich niet tot het verminderen van ziekteprogressie, ziekenhuisopnames en mortaliteit. Het verbeteren van de symptomen, functionele status en de kwaliteit van leven van de patiënt zijn net zo belangrijk. De CHIEF-HF studie onderzocht of canagliflozine de symptomen van patiënten met HF verbetert.

Studieontwerp

CHIEF-HF was een volledig virtuele gerandomiseerde studie. In totaal werden 476 patiënten (gemiddelde leeftijd 63,4 jaar, 44,9% vrouwen) met HF (HFrEF of HFpEF, met of zonder T2DM) geïncludeerd. Patiënten werden 1:1 gerandomiseerd, gestratificeerd naar HFrEF vs. HFpEF, naar 100 mg canagliflozine of placebo gedurende 12 weken. De medicatie werd per post rechtstreeks naar de deelnemers gestuurd. Deelnemers vulden de Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) in bij randomisatie en na 2, 4, 6 en 12 weken met behulp van een smartphone-app.

Uitkomsten

De primaire uitkomst was verandering in KCCQ Total Symptom Scores (KCCQ-TSS) na 12 weken.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Canagliflozine verbeterde de symptomen in HF zoals gemeten met KCCQ-TSS, ongeacht de EF of diabetesstatus van de patiënten. De voordelen van canagliflozine waren al na 2 weken zichtbaar en hielden aan tot het einde van de behandeling na 3 maanden. Prof. John Spertus, MD zei dat deze virtuele RCT een snellere inclusie en voltooiing mogelijk maakte in vergelijking met traditionele RCT's. Deze studie is daarmee een voorbeeld van een nieuwe benadering om RCT's uit te voeren.

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens AHA Scientific Sessions 2021-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: