Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Transendocardiale injectie van mesenchymale precursorcellen bij chronische HFrEF

Nieuws - 15 nov. 2021

Randomized Trial Of Targeted Transendocardial Delivery Of Mesenchymal Precursor Cells In High-risk Chronic Heart Failure Patients With Reduced Ejection Fraction

Gepresenteerd bij de AHA Scientific Sessions 2021 door: Emerson Perin, MD, PhD - Houston, TX, VS.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Allogene mesenchymale precursorcellen (MPC's) kunnen immunomodulerende en angiogene effecten uitoefenen. Deze studie onderzocht of een enkele transendocardiale toediening van MPC's van gezonde volwassen donoren voordeel oplevert bij patiënten met NYHA klasse II/III chronische HFrEF in aanvulling op richtlijngestuurde medische therapie voor HF.

Studieontwerp

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde, sham-gecontroleerde, multicenter studie werden in totaal 565 patiënten gerandomiseerd om ofwel een dosis van 150 miljoen MPC's (n=261) of een sham-procedure (n=276) te krijgen in het cath-lab. De cellen werden direct in de hartspier geïnjecteerd. De gemiddelde follow-up was 30 maanden.

Uitkomsten

Het primaire eindpunt was terugkerende gedecompenseerde HF-events. Vooraf gespecificeerde onomkeerbare morbiditeits- en mortaliteitseindpunten waren niet-fataal MI, niet-fatale beroerte en cardiale sterfte.

Belangrijste resultaten

Conclusie

De DREAM HF-studie toonde aan dat behandeling met MPC’s geen effect had op terugkerende gedecompenseerde HF-events. Niet-fataal MI of niet-fatale beroerte en cardiale sterfte waren echter wel verminderd in specifieke subgroepen.

Discussie

De discussiant Bikyem Bozkurt, MD, PhD (Houston, TX, VS) zei dat DREAM HF meer inzicht geeft in welke patiëntengroepen mogelijk baat zouden kunnen hebben bij stamceltherapieën. De studie toonde geen voordeel in het primaire eindpunt. Verkennende onderzoeksresultaten lieten echter verbeteringen zien met MPC-therapie bij bepaalde subgroepen van patiënten. De vraag die overblijft is of de subgroepanalyse een weerspiegeling is van een gepowerde analyse op subgroepniveau. Zijn de verschillen te wijten aan een klein aantal events bij een klein aantal patiënten of is dit een unieke therapie voor patiënten met hsCRP ≥2 mg/L of NYHA klasse II-status? Bozkurt zei dat dit in toekomstige studies moet worden onderzocht.

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens AHA Scientific Sessions 2021-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: