Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verbetering van dementie-uitkomsten met aspirine bij T2DM-patiënten

Nieuws - 16 nov. 2021

Effect of aspirin on dementia and cognitive impairment in the ASCEND trial

Gepresenteerd op de American Heart Association’s Scientific Sessions 2021 door: Prof. Jane Armitage - Oxford, VK.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Gebruik van lage dosis aspirine eenmaal daags vermindert risico op majeure afsluitende vasculaire events maar dit gaat gepaard met verhoogd risico op ernstige bloedingen. Wanneer men kijkt naar de hersenen, verlaagt aspirine mogelijk cognitieve stoornissen door preventie van ischemische beroertes en TIAs, maar aan de andere kant verhoogt mogelijk cognitieve stoornissen door verhoogd risico op intracraniële bloedingen en microbloedingen. Maar dit is niet duidelijk uit vorige gerandomiseerde trials met aspirine.

Studieontwerp

Deze studie gebruikte data van de ASCEND trial. ASCEND includeerde 15.480 diabetespatiënten ≥40 jaar zonder eerdere HVZ. Deze studie gebruikte data van de randomisatie naar aspirine 100 mg dagelijks of placebo. Gemiddelde follow-up was 7.4 jaar met een extra 1.8 jaar na de trial. Voor deze studie werd 99% van de deelnemers gelinkt aan elektronische ziekenhuisopnamedossiers.

Primaire uitkomsten

Belangrijkste uitkomsten waren: een brede dementie-uitkomst bestaande uit dementie, cognitieve stoornis, delier/verwarring, dementiemedicaties, verwijzing naar geheugenpolikliniek, geriatrische psychiatrie; een smalle dementie-uitkomst van alleen dementie; en een cognitieve functie z-score bij de laatste follow-up, gebaseerd op of Telephone Interview for Cognitive Status (TICSm) en verbale vloeiendheid of de Healthy Minds test ontwikkeld door de UK Biobank. Data over dementie-uitkomsten werden verkregen door ziekenhuisopnames, patiënten, verzorgers of artsen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Er was geen statistisch significant effect van aspirine op dementie-uitkomsten in de ASCEND trial. Prof. Jane Armitage concludeerde dat trials met groter aantal incidente dementiegevallen nodig zijn om te bepalen of een 15-18% risicoreductie met 5-7 jaar gebruik van aspirine bestaat. Verder laat deze studie zien dat in de UK, routine elektronisch gezondheidsdata een kosteneffectieve manier leveren om de impact van aspirine en andere preventieve therapieën op dementie te bepalen.

Discussie

De discussant Erin Michos (John Hopkins, Baltimore, MD, VS) zei dat deze resultaten consistent zijn met die in de ASPREE trial bij gezonde oudere volwassenen. Een belangrijke bevinding van de ASCEND trial is dat deelnemers die en CV event hadden meegemaakt een 2.5 keer zo hoog risico op dementie hadden, wat er op wijst dat HVZ moeten worden voorkomen in de eerste plaats door lipiden en bloeddrukregulatie en stoppen met roken. Ale een preventiestrategie voor dementia, moeten we ons meer richten op het verbeteren van CV gezondheid van de populatie veel eerder in het leven, zei Michos.

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens AHA Scientific Sessions 2021-

Bekijk een video met prof. Armitage over deze studie

Deel deze pagina met collega's en vrienden: