Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Geen verschil in aantal dagen zonder orgaanondersteuning met P2Y12i in niet-kritiek zieke COVID-19-patiënten

Nieuws - 17 nov. 2021

ACTIV-4a: P2Y12 Inhibitors in Noncritically Ill Hospitalized Patients with COVID-19

Gepresenteerd op de American Heart Association’s Scientific Sessions 2021 door: Jeffrey Berger - New York, NY, VS

Introductie en methoden

Achtergrond

Thrombose en inflammatie spelen een rol in het risico op sterfte en complicaties bij patiënten met COVID-19. In de multiplatform RCT werd aangetoond dat therapeutische dosis heparine het aantal dagen in leven en vrij van orgaanondersteuning verhoogde in niet-kritiek zieke patiënten met COVID-19. Desalniettemin, stierven ~25% van de patiënten op therapeutische dosis heparine of ontvingen ze ondersteuning op het niveau van intensieve zorg, wat de behoefte aan extra therapieën in dit cohort aantoont. Verhoogde productie, grootte, onvolwassenheid, hyperreactiviteit van plaatjes en het veranderde plaatjestranscriptoom draagt bij aan de ziekte-ernst in COVID-19.

Studieontwerp

De Active Inpatients Anti-Thrombotic Study (ACTIV-4a) includeerde opgenomen patienten met COVID-19. Bij inclusie werden patiënten prospectief gestratificeerd naar kritiek ziek en niet-kritiek ziek. Hier werden over niet-kritiek zieke patiënten gerapporteerd. Verrijkingscriteria waren: D-dimeer ≥2-voudig ULN bepaald per site; leeftijd 60-84 jaar; or bij minder dan 60 jaar, aanwezigheid van 1 risicoversterker.

Het was een open-label studie in een 1:1 ratio gestratificeerd naar site en ernst van de ziekte. In dit deel van de trial werden patiënten gerandomiseerd naar P2Y12 remmer plus standaardzorg van antistolling (standaardzorg) of naar geen P2Y12-remmer plus standaardzorg. Duur van P2Y12-remmer behandeling was 14 dagen of tot ziekenhuisontslag.

Inclusie werd gestopt in deze groep nadat het criterium voor futiliteit was behaald. 562 Deelnemers waren tot dit tijdsstip gerandomiseerd.

Primaire uitkomst

Het primaire eindpunt was aantal dagen zonder orgaanondersteuning in een periode van 21 dagen. Belangrijkste secundaire eindpunt was het samengestelde eindpunt van majeure trombotische events of sterfte, en het primaire veiligheidseindpunt was ISTH majeure bloedingen.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Gebruik van P2Y12 remmers resulteerde niet in een verhoging van orgaan ondersteuning-vrije dagen of dagen in leven in niet-kritiek opgenomen patiënten met COVID-19. Er was een laag percentage majeure bloedingen (toename van ~1% absoluut risico).

Jeffrey Berger merkte op dat het testen van P2Y12 remmers in kritiek zieke patiënten momenteel gaande is. Verder zullen twee andere studies binnenkort starten, één zal het effect van een P-selectine remmer testen en de ander een SGLT2-remmer.

Discussie

De discussant Erin Bohula (Brigham and Women’s Hospital, Boston, MA, VS) zei dat deze studie een redelijk laag risico populatie includeerde, aangetoond door de korte ziekenhuisopnames, lage percentages van majeure trombotisch complicaties en lage percentages majeure bloedingen.

Het neutrale effect wordt mogelijk veroorzaakt omdat het effect van een P2Y12 remmer werd onderzocht in de aanwezigheid van een volledige dosis antistolling. Ook was de duur van de interventie beperkt met een langere observatietijd. En was het eindpunt in deze studie modificeerbaar door P2Y12 remmers? Of hadden de onderzoekers een ander eindpunt moeten kiezen?

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens AHA Scientific Sessions 2021-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: