Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

SGLT2-remmer verlaagt eindpunt van CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname bij HF-patiënten met LVEF ≥50%

Nieuws - 17 nov. 2021

EMPEROR-Preserved: Empagliflozin in Heart Failure with a Preserved Ejection Fraction ≥50% - Results from the EMPEROR-Preserved Clinical Trial

Gepresenteerd op de American Heart Association’s Scientific Sessions 2021 door: Prof. Stefan Anker MD, PhD - Berlijn, Duitsland

Introductie en methoden

Doel van de studie

De resultaten van de EMPEROR-Preserved-studie werden eerder dit jaar gepresenteerd bij het ESC-2021-congres. EMPEROR-Preserved toonde aan dat empagliflozine het risico van het primaire samengestelde eindpunt van tijd tot eerste event van CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname significant verminderde, vergeleken met placebo, bij patiënten met HF en LVEF >40%, met en zonder T2DM. Deze nieuwe analyse van de EMPEROR-Preserved-studie beoordeelde de effecten van empagliflozine bij HF-patiënten met een behouden LVEF van ≥50% (HFpEF) en bij HF-patiënten met een licht verminderde LVEF van 41-49% (HFmrEF).

Studieontwerp

EMPEROR-Preserved includeerde in totaal 5988 patiënten met HF (leeftijd ≥18 jaar, LVEF >40%, NYHA klasse II-IV, verhoogde NT-proBNP, eGFR ≥20, T2DM en niet-T2DM). Patiënten werden gerandomiseerd naar empagliflozine 10 mg eenmaal daags + standaardbehandeling (n=2997), of placebo + standaardbehandeling (n=2991). Randomisatie werd gestratificeerd naar baseline LVEF ≥50% vs. 41-49%. 4005 patiënten hadden HFpEF en 1983 hadden HFmrEF. De mediane follow-up was 26 maanden.

Primaire uitkomst

Het samengestelde primaire eindpunt was tijd tot het eerste event van CV-sterfte of HF- ziekenhuisopname. Andere gerapporteerde uitkomsten waren eerste en totale HF- ziekenhuisopnames, CV-sterfte, sterfte door alle oorzaken, helling van afname in eGFR in de tijd en verbetering in kwaliteit van leven.

Belangrijste resultaten

Conclusie

Deze analyse van de EMPEROR-Preserved-studie liet zien dat empagliflozine het primaire eindpunt van tijd tot eerste event van CV-sterfte of HF-ziekenhuisopname significant verminderde met 17% bij HFpEF-patiënten en met 29% bij HFmrEF-patiënten. Dit voordeel werd gedreven door significante reducties in eerste HF-ziekenhuisopnames. Behandeling met empagliflozine was ook geassocieerd met significante verbeteringen in kwaliteit van leven.

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens AHA Scientific Sessions 2021-

Deel deze pagina met collega's en vrienden: