Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Programma op afstand voor verbeteren van hypertensie- en LDL-c-behandeling

Nieuws - 22 nov. 2021

A Remotely Delivered Hypertension and Lipid Program In 10,000 Patients Across a Diverse Health Care Network

Gepresenteerd op de American Heart Association’s Scientific Sessions 2021 door: Alexander J. Blood - Boston, MA, VS.

Introductie en methoden

Doel van het programma

Hypertensie en hypercholesterolemie blijven vaak onderbehandeld. Op afstand verleenbare zorg zou mogelijk meer patiënten bij een behandelprogramma kunnen betrekken. Zo een benadering zou er echter ook aan kunnen bijdragen dat de gezondheidsongelijkheid tussen groepen groter wordt. Alexander J. Blood, MD presenteerde het ontwerp en uitkomsten van een voortdurend, op afstand geleverd behandelprogramma voor mensen met hypertensie of hypercholesterolemie.

Programma-ontwerp

Patiënten die de behandelingsdoelen voor hypertensie of hypercholesterolemie niet bereikten, werden geïdentificeerd door verwijzing van een zorgverlener of door middel van screening van elektronische medische dossiers. Het programma werd volledig gefinancierd en patiënten konden zonder extra kosten aan het programma meedoen. Het programma screende 28473 patiënten en includeerde 10803 patiënten (55% vrouw, 29% niet-wit, 8% niet-Engels sprekend). 1256 patiënten kozen ervoor om alleen deel te nemen aan het educatiegedeelte van het programma en 9547 patiënten namen deel aan het behandelprogramma (6887 patiënten in het lipidenprogramma en 3367 in het hypertensieprogramma). Alle patiënten ontvingen aanbevelingen voor voeding en levensstijl.

Het eerste aanspreekpunt voor de patiënten zijn zogenoemde patiëntnavigators. Navigators zijn medewerkers zonder behandellicentie die voorlichting geven en data verzamelen via telefoon, sms of e-mail. Apothekers schrijven therapie voor en verhogen deze als onderdeel van een Collaborative Drug Treatment Management-programma. Apothekers kunnen artsen contacteren voor ondersteuning wanneer dat nodig is. Het programma maakt gebruik van technologie om data van patiënten, apparaten en het elektronisch patiëntendossier te integreren. Deze technologie maakt automatisering van de workflow, gestroomlijnde communicatie en beslissingsbegeleiding mogelijk. bloeddrukwaarden en laboratoriumresultaten werden gemonitord.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Alexander J. Blood, MD vatte samen dat dit CV-gezondheidsprogramma op afstand effectief de hypertensie en LDL-c-behandeling verbeterde bij patiënten met een hoog CV risico. De waargenomen voordelen van het programma waren consistent in alle onderzochte subgroepen. De resultaten bevestigen ook opnieuw hoe moeilijk het is om patiënten in een langdurig behandeltraject te houden.

-Onze rapportage is gebaseerd op de informatie die wordt verstrekt tijdens AHA Scientific Sessions 2021-

Bekijk een video over dit programma

Deel deze pagina met collega's en vrienden: