Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Fase 2b-studie met ANGPTL3-antisense behaalt primaire eindpunt

Nieuws - 29 nov. 2021

Er is gerapporteerd dat de dosis-reeks studie met de experimentele antisense therapie vupanorsen (IONIS-ANGPLT3-LRX) zijn primaire eindpunt heeft behaald. Vupanorsen verminderde significant non-HDL-c bij alle doses na 24 weken in vergelijking met placebo in individuen met verhoogd non-HDL-c en triglyceriden (TG). Verder verlaagde vupanorsen significant TG en ANGPLT bij alle doses na 24 weken in vergelijking met placebo.

De meeste voorkomende bijwerkingen waren reacties op de plaats van injectie, die het vaakst voorkwamen met de hoogste dosis vupanorsen. De meest voorkomende laboratoriumafwijkingen waren verhogingen in ALT en AST, voornamelijk met de hoogste doses. Bepaalde doses vupanorsen waren geassocieerd met een toename in hepatische vetfractie na 24 weken in vergelijking met placebo. Er waren geen serieuze nadelige events (SAEs) in relatie tot behandeling en de incidentie van SAEs was vergelijkbaar tussen de 2 behandelgroepen.

De TRANSLATE-TIMI 70 (TaRgeting ANGPLT3 with an aNtiSense oLigonucleotide in AdulTs with dyslipidEmia) was een wereldwijde multicenter, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, dosis-reeks fase 2 studie, die 286 individuen (≥40 jaar) met dyslipidemie (verhoogd non-HDL-c en TG) en een stabiele dosis statine namen. Doses vupanorsen die gegeven werden waren 80, 120 of 160 mg iedere 4 weken, of 60, 80, 120 of 160 mg iedere twee weken via subcutane injectie. Primaire eindpunt was percentage verandering van baseline in non-HDL-c na 24 weken. Werkzaamheid, veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek werden bepaald in deze trial.

Vupanorsen is ontwikkeld om de productie van ANGPLT3 te verminderen, een belangrijke regulator van triglyceride- en cholesterolmetabolisme in de lever. Individuen met een genetische deficiëncy van ANGPLT3 hebben verlaagde niveaus van LDL-c en TG, en een lager risico op T2DM en CVD.

Fase 1 studieresultaten toonden dat vupanorsen dosis-afhankelijk verlaging van ANGPLT3, TG, LDL-c en non-HDL-c en totaal cholesterol gaf met een goed veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel. Een fase 2a studie toonde dat vupanorsen het primaire eindpunt behaalde van verlaging in TG niveaus in vergelijking met placebo met een goed veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel.

Persbericht: Ionis, 24 november 24 2021

Deel deze pagina met collega's en vrienden: