Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Nieuwe eGFR-formules zonder ras als variabele

Nieuws - 29 nov. 2021

Het New England Journal of Medicine heeft een artikel gepubliceerd met nieuwe creatine en cystatine C-gebaseerde eGFR-formules zonder ras als variabele. Huidige eGFR-formules omvatten ras (zwart versus niet-zwart), naast leeftijd en geslacht. Ras werd aanvankelijk in de formules opgenomen omdat studies lieten zien dat zwarte individuen hogere gemiddelde serumcreatininewaarden bij dezelfde gemeten GFR-waarde hadden dan niet-zwarte individuen [1-3]. De auteurs van het artikel stellen dat ras een sociale en geen biologische vorm is en dat het includeren van ras in eGFR-formules geen rekening houdt met diversiteit binnen en tussen raciale groepen. De auteurs van de studie ontwikkelden nieuwe eGFR-formules die geen ras bevatten en vergeleken de nauwkeurigheid van huidige en nieuwe eGFR-formules met behulp van een validatiedataset.

De studie toonde aan dat nieuwe creatinine-cystatine C-formules zonder ras nauwkeuriger waren dan nieuwe formules zonder ras waarbij alleen creatininewaarden werden meegenomen.

De nieuwe creatinine-cystatine C-formules onderschatten de gemeten GFR bij zwarte deelnemers minimaal (mediaan verschil tussen gemeten GFR en eGFR: 0,1 ml/min/1,73 m²; 95% CI -0,1 tot 1,6) en overschatten gemeten GFR bij niet-zwarte deelnemers (mediaan -2,9 ml/min/1,73 m²; 95% CI -3,3 tot -2,5, verschil tussen zwarte en niet-zwarte deelnemers: 3,0, 95% CI 1,6 tot 4,4). De nieuwe creatinineformules zonder ras onderschatten gemeten GFR zowel bij zwarte deelnemers (mediaan: 3,6 ml/min/1,73 m², 95% CI 1,8 tot 5,5) als bij niet-zwarte deelnemers (mediaan: -3,9 ml/min/1,73 m², 95% CI -4,4 tot -3,4, verschil tussen zwarte en niet-zwarte deelnemers: 7,6, 95% CI 5,6 tot 9,5). Ter vergelijking: de huidige creatinineformules die in de richtlijn worden aanbevolen, maar ras als variabele bevatten, overschatten de gemeten GFR bij zwarte deelnemers (mediaan: -3,7 ml/min/1,73 m²; 95% CI -5,4 tot -1,8) en overschatten gemeten GFR bij niet-zwarte deelnemers minimaal (mediaan: -0,5 ml/min/1,73m², 95% CI -0,9 tot 0,0, verschil tussen zwarte en niet-zwarte deelnemers: -3,2, 95% CI -5,0 tot -1,3).

Bij alle onderzochte formules lag ≥85% van de geschatte eGFR's binnen 30% van de gemeten GFR, wat in veel gevallen wordt gezien als een acceptabele foutmarge voor het maken van klinische beslissingen.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online bij N Engl J Med.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: