Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ARNI verlaagt mogelijk totaal aantal hartfalenevents in patiënten met acuut MI

Impact of Sacubitril/Valsartan Versus Ramipril on Total Heart Failure Events in the PARADISE-MI trial

Literatuur - Pfeffer MA, Claggett B, Lewis EF et al., - Circulation 2021;144:00–00. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.057429

Introductie en methoden

Achtergrond

In de PARADISE MI trial, verlaagde sacubitril/valsartan niet de samengestelde uitkomst van tijd tot CV sterfte of eerste hartfalen event (ziekenhuisopname of poliklinische behandeling) in vergelijking met ramipril in patiënten met acuut myocardinfarct [1].

In deze analyse werden aanvullende vooraf gespecificeerde eindpunten verkend, die meer informatie kunnen verschaffen over de effecten van ARNI in hoogrisicopatiënten na MI. Meer specifiek was deze analyse gericht op totale (eerste en terugkerende) door een klinische eindpuntcommissie (CEC)-beoordeelde events en door de onderzoeker gerapporteerde events.

Studieontwerp

PARADISE-MI was een dubbelblinde, actief-gecontroleerde, gerandomiseerde, klinische trial waarin sacubitril/valsartan werd vergeleken met ramipril in 5661 patiënten met acuut MI en of linker ventrikel ejectiefractie ≤40% of tijdelijke pulmonaire congestie. Patiënten met eerder hartfalen of die klinische instabiel waren werden uitgesloten.

Uitkomsten

Verkennende eindpunten waren door onderzoekers gerapporteerde tijd tot eerste event en optreden van terugkerende events (ziekenhuisopnames voor hartfalen, poliklinisch behandelen van hartfalen of CV sterfte).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze verkennende analyse van de PARADISE-MI trial suggereert dat terugkerende HF events, met gebruik van zowel CEC beoordelingen als onderzoekers-rapportages, verlaagd zijn door sacubitril/valsartan. De auteurs concluderen dat deze bevindingen ondersteunde informatie bieden voor de reeds aangegeven vervanging van een ACE-remmer met sacubitril/valsartan als eenmaal de ontwikkeling naar symptomatisch HF heeft plaatsgevonden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circulation

Deel deze pagina met collega's en vrienden: