Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Aspirinegebruik geassocieerd met hoger risico op incident HF

Aspirin use is associated with increased risk for incident heart failure: a patient-level pooled analysis

Literatuur - Mujaj B, Zhang ZY, Yang WY et al. - ESC Heart Fail. 2021 Nov 22. doi: 10.1002/ehf2.13688.

Introductie en methoden

Doel van de studie

De effecten van aspirinegebruik op HF zijn onduidelijk [1,2]. Deze studie onderzocht de associatie tussen aspirinegebruik en incident HF in een grote groep personen met een risico op HF.

Studieontwerp

De studie gebruikte data van 30 827 deelnemers met risico op HF die deelnamen aan 6 studies. Van deze deelnemers was informatie beschikbaar over aspirinegebruik op baseline en of ze HF ontwikkelden tijdens follow-up. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 66,8 ± 9,2 jaar, 33,9% was vrouw en 24,9% werd op baseline met aspirine behandeld. Alle deelnemers waren vrij van HF op baseline. De mediane follow-up was 5,3 jaar (5e tot 95e percentielinterval: 2,1 tot 11,7 jaar).

Primaire uitkomst

De primaire uitkomst was fataal en niet-fataal HF.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie toonde aan dat onder deelnemers met een risico op het ontwikkelen van HF, aspirinegebruik geassocieerd was met een verhoogd risico op incident HF. De auteurs van het artikel concludeerden: 'Bij gebrek aan eenduidig bewijs uit trials, suggereren onze observaties dat voorzichtigheid geboden is bij het voorschrijven van aspirine aan patiënten met een risico op HF of die HF hebben.'

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: