Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

P2Y12-remmer-monotherapie na PCI vermindert bloedingen bij patiënten met hoog bloedingsrisico

Ticagrelor monotherapy in patients at high bleeding risk undergoing percutaneous coronary intervention: TWILIGHT-HBR

Literatuur - Escaned J, Cao D, Baber U et al. - Eur Heart J. 2021 Dec 1;42(45):4624-4634. doi: 10.1093/eurheartj/ehab702.

Introductie en methoden

Doel van de studie

De TWILIGHT-studie toonde eerder aan dat ticagrelor monotherapie na een behandeling van 3 maanden met ticagrelor plus aspirine na PCI, resulteerde in een verminderd bloedingsrisico bij 12 maanden follow-up zonder ischemische schade in vergelijking met voortgezet gebruik van ticagrelor plus aspirine [1]. Deze vooraf gespecificeerde analyse van de TWILIGHT-studie onderzocht de behandeleffecten van ticagrelor monotherapie in vergelijking met ticagrelor plus aspirine bij patiënten met een hoog bloedingsrisico (HBR).

Studieontwerp

De TWILIGHT-studie includeerde patiënten die succesvolle PCI hadden ondergaan met een drug-eluting stent en die voldeden aan ten minste één klinisch en één angiografisch criterium dat gerelateerd is aan een hoog risico op ischemische of bloedingevents. De patiënten kregen ticagrelor (90 mg tweemaal daags) plus aspirine (81-100 mg per dag) gedurende 3 maanden na PCI. Patiënten die therapietrouw waren en na 3 maanden vrij van events, werden gerandomiseerd in een 1:1 verhouding om placebo of aspirine te krijgen naast open-label ticagrelor. Het uiteindelijke studiecohort omvatte 6178 patiënten, van wie er 1064 een HBR hadden (volgens de definitie van de ARC-HBR consensusverklaring).

Eindpunten

Het primaire eindpunt was BARC type 2, 3 of 5 bloeding tot 1 jaar na randomisatie. Een ander bloedingseindpunt was de ernstigere BARC type 3 of 5 bloeding. Ischemische eindpunten waren de samengestelde uitkomst van sterfte door alle oorzaken, MI of beroerte en de samengestelde uitkomst van CV sterfte, MI of ischemische beroerte.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze subanalyse van de TWILIGHT-studie liet zien dat ticagrelor monotherapie na 3 maanden DAPT volgend op PCI met een drug-eluting stent het risico op BARC 2, 3 of 5 bloedingen verlaagde zonder het risico op ischemische events te verhogen tot een follow-up van 12 maanden in vergelijking met voortzetting van ticagrelor plus aspirine bij patiënten met en zonder hoog bloedingsrisico.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: