Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Cumulatieve LDL-c blootstelling geassocieerd met toekomstig CHD risico

Association Between Cumulative Low-Density Lipoprotein Cholesterol Exposure During Young Adulthood and Middle Age and Risk of Cardiovascular Events

Literatuur - Zhang Y, Pletcher MJ, Vittinghoff E, et al., - JAMA Cardiol. 2021;6(12):1406-1413. doi:10.1001/jamacardio.2021.3508

Cumulatief LDL-c en tijd-gewogen gemiddeld LDL-c als jong volwassene en op middelbare leeftijd (18-60 jaar) zijn geassocieerd met risico op incidente CHD, onafhankelijke van LDL-c op middelbare leeftijd, in een cohortstudie van 18.288 deelnemers.

Introductie en methoden

Achtergrond

Er zijn een paar studies over de associatie van langetermijnblootstelling aan LDL-c met CV risico [1-4]. Dit komt mogelijk door een beperking van leeftijd van deelnemers die in aanmerking komen voor de studie en doordat beperkte studies met herhaalmetingen van LDL-c zowel vroeg als laat in het leven.

Het is nog steeds onbekend of LDL-c helling of cumulatief LDL-c een sterkere risicofactor van toekomstig CVD risico is. Tijd-gewogen gemiddeld (TWA) LDL-c, berekend als de cumulatieve blootstelling aan LDL-c gedeeld door de duur van blootstelling, is een maat van de cumulatieve last van LDL-c en is geassocieerd met CVD risico [2,5]. Het is niet duidelijk of cumulatief LDL-c en TWA LDL-c een vergelijkbare associatie met CVD events hebben.

Deze studie onderzocht de associaties van cumulatieve blootstelling aan LDL-c, TWA LDL-c en de verandering van de LDL-c helling gedurende vroege volwassenheid en middelbare leeftijd met incidente CVD op latere leeftijd.

Studieontwerp

Deze studie gebruikte gepoolde data van 4 grote, gemeenschaps-gebaseerde prospectieve cohortstudies in de VS. 18.288 Deelnemers met 2 of meer LDL-c metingen met >2 jaar ertussen, in de leeftijd van 18 tot 60 jaar, met ten minste 1 van de LDL-c metingen op middelbare leeftijd van 40-60 jaar werden geïncludeerd. Data warden van 1971 tot 2017 verzameld. Mediane follow-up was 16 jaar. LDL-c trajecten van 18 jaar tot het einde van follow-up werden gemodelleerd, en met gebruik van deze trajecten werden de cumulatieve blootstelling aan LDL-c, TWA LDL-c en verandering van LDL-c helling van 18 jaar tot 60 jaar geschat. Daarna werden de onafhankelijke associaties tussen deze LDL-c blootstellingen met toekomstige risico op CVD bepaald.

Uitkomsten

Uitkomsten waren coronaire hartziekte (CHD), ischemische beroerte, en hartfalen (HF).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gepoolde cohorten studie toonde dat grotere cumulatieve blootstelling aan LDL-c en TWA LDL-c gedurende jonge volwassenheid en middelbare leeftijd waren geassocieerd met een verhoogd risico op CHD, zelfs na correctie voor de meest recente LDL-c meting op middelbare leeftijd. Deze resultaten onderstrepen dat het handhaven van een optimaal LDL-c niveau vanaf 18 tot 60 jaar het levenslange risico op CVD vermindert.

Vind dit artikel online op JAMA Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: