Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Functioneel ijzertekort geassocieerd met incidente HVZ en mortaliteit in de algemene bevolking

Association of iron deficiency with incident cardiovascular diseases and mortality in the general population

Literatuur - Schrage B, Rübsamen N, Ojeda FM et al. - ESC Heart Fail. 2021 Oct 5. doi: 10.1002/ehf2.13589.

Functioneel ijzertekort is een relevante risicofactor voor HVZ en mortaliteit in de algemene bevolking volgens de auteurs van een studie die de relatie tussen ijzertekort en incidente HVZ en mortaliteit onderzocht.

Introductie en methoden

Achtergrond

Verschillende studies hebben laten zien dat zowel absolute (AID) als functionele ijzerdeficiëntie (FID) geassocieerd zijn met morbiditeit en mortaliteit bij patiënten met HVZ [1-4]. Het is echter nog onduidelijk of AID en FID geassocieerd zijn met incidente coronaire hartziekten (CHZ) in de algemene bevolking.

Doel van de studie

Deze studie gebruikte gepoolde data van drie Europese cohortstudies om de associatie tussen AID, ernstige AID en FID met incidente CHZ en mortaliteit in de algemene bevolking te onderzoeken.

Methoden

Er werden in totaal 12.164 personen in de analyse geïncludeerd. De mediane leeftijd was 59 jaar en 45,2% was man. AID werd gedefinieerd als ferritine<100 µg/L, ernstige AID als ferritine <30 µg/L en FID als ferritine <100 µg/L of ferritine 100-299 µg/L en TSAT <20%.

Uitkomsten

De onderzochte uitkomsten waren incidente CHZ, CV-sterfte, sterfte door alle oorzaken en incidente beroerte. De mediane follow-up was 13,3 jaar.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

FID had een hoge prevalentie in de Europese populatiegebaseerde cohorten en was geassocieerd met incidente CHZ, sterfte door alle oorzaken en CV-sterfte na correctie voor meerdere confounders. AID was alleen geassocieerd met incidente CHZ en ernstige AID alleen met sterfte door alle oorzaken.

De auteurs van dit artikel stellen: "deze resultaten onderstrepen het belang van TSAT-meting voor de diagnose van ID en benadrukken dat FID een relevante risicofactor is voor HVZ en mortaliteit in de algemene bevolking."

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op ESC Heart Fail.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: