Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Vergelijken van P2Y12-remmers in patiënten met beroerte die CYP2C19 LOF-dragers zijn

Ticagrelor versus Clopidogrel in CYP2C19 Loss-of-Function Carriers with Stroke or TIA

Literatuur - Wang Y, Meng X, Wang A, et al., - N Engl J Med 2021; doi: 10.1056/NEJMoa2111749

In de CHANCE-2 trial verlaagt behandeling met ticagrelor en aspirine terugkerende beroerte na 90 dagen in vergelijking met gebruik van clopidogrel en aspirine in Chinese patiënten met lichte ischemische beroerte of TIA die dragers zijn van CYP2C19LOF allelen. Risico op ernstige of matige bloedingen was vergelijkbaar tussen de twee groepen, maar risico op totale bloedingen was hoger in de ticagrelor plus aspirinegroep in vergelijking met de clopidogrel plus aspirinegroep.

Introductie en methoden

Achtergrond

In de CHANCE en POINT trials werd aangetoond dat duale antiplaatjestherapie (DAPT) bestaande uit clopidogrel en aspirine het risico op terugkerende lichte beroerte of transiënte ischemisch aanval (TIA) verlaagt in vergelijking met aspirine alleen in patiënten met lichte beroerte of TIA [1,2]. Clopidogrel is echter minder effectief in dragers van CYP2C19 loss-of-function (LOF) allelen. 25% Van witte patiënten en 60% van Aziatische patiënten hebben CYP2C19 LOF allelen [3,4].

De PRINCE trial includeerde patiënten met een lichte beroerte of TIA en toonde dat plaatjesreactiviteit lager was in patiënten behandeld met ticagrelor plus aspirine in vergelijking met patiënten behandeld met clopidogrel plus aspirine. Dit werd met name gezien in CY2C19 LOF allelen dragers [5].

Daarom werd in de CHANCE-2 trial onderzocht of duale behandeling met ticagrelor en aspirine superieur was aan clopidogrel en aspirine in het verlagen van het risico op terugkerende beroerte in patiënten met lichte ischemische beroerte of hoog-risico TIA die CYP2C19 LOF allel dragers waren.

Studieontwerp

De CHANCE-2 trial was een onderzoekers-geïnitieerde, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde trial in China. Patiënten met CYP2C19 LOF allelen bepaald door point-of-care testen, die ≥40 jaar waren, en die of een acute niet-invaliderende ischemische beroerte met een NIHSS score van ≤3 of een hoog-risico TIA bepaald volgens een ABCD score van ≥4 hadden, kwamen in aanmerking. Binnen 24 uur na het begin van de symptomen werden patiënten gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar ticagrelor-aspirine of clopidogrel-aspirine.

Uitkomsten

Primaire werkzaamheidsuikomst was nieuw ischemische of hemorragische beroerte na 90 dagen. Primaire veiligheidsuitkomst was ernstige of matige bloeding gedefinieerd door de GUSTO criteria na 90 dagen.

Belangrijkste resultaten

Werkzaamheidsuitkomsten

Bloedingsuitkomsten

Conclusie

In deze gerandomiseerde trial die Chinese patiënten includeerde met acute lichte ischemische beroerte of hoog risico TIA en dragers waren van de CYP2C19 LOF allelen, verlaagde DAPT bestaande uit ticagrelor plus aspirine het risico op terugkerende beroerte na 90 dagen in vergelijking met DAPT bestaande uit clopidogrel en aspirine. Risico op matige of ernstige bloedingen was vergelijkbaar tussen de twee groepen, maar risico op totale bloedingen was hoger in de ticagrelor plus aspirinegroep dan in de clopidogrel plus aspirinegroep.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: