Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Meer voordeel van CETP-remmer met langere follow-up

Long-term safety and efficacy of anacetrapib in patients with atherosclerotic vascular disease

Literatuur - HPS3/TIMI55-REVEAL Collaborative group: Sammons E, Hopewell JC, Chen F et al., - Eur Heart J. 2021, doi: 10.1093/eurheartj/ehab863

Introductie en methoden

Achtergrond

De cholesterol ester transfer proteïne (CETP)-remmer anacetrapib verlaagt non-HDL-c, en met name LDL-c. In de HPS3/TIMI55-REVEAL trial verlaagde toevoeging van anacetrapib aan intensieve statinetherapie het risico op majeure coronaire events met 9% 9% (95%CI: 3-15%, P=0.004) in vergelijking met placebo na een mediane follow-up van 4.1 jaar [1.2].

Anacetrapib wordt langzaam uit de circulatie verwijderd door ophoping in vetweefsel, wat lipiden-veranderende effecten verklaard jaren na het stoppen van langdurige behandeling [3-5].

In deze studie werden de werkzaamheid en veiligheid gerapporteerd van een aanvullende 2 jaar follow-up na het stoppen van behandeling in de REVEAL studie.

Studieontwerp

In de REVEAL trial, werden 30.449 patiënten ≥50 jaar met bestaande ASCVD gerandomiseerd naar anacetrapib of gematchte placebo in aanvulling op atorvastatine regime. Na het laatste follow-up bezoek werd behandeling met anacetrapib of placebo en atorvastine gestopt.

In de post-trial follow-up bleven deelnemers en hun artsen geblindeerd naar de eerdere randomisatie-behandeling. Tijdens de post-trial periode werd informatie verzameld voor 26.120 toestemmende deelnemers door telefonische interviews of inzage in het medisch dossier. Follow-up was een mediaan van 4.1 jaar voor de in-trial periode, 2.3 jaar voor de post-trial periode en 6.3 jaar voor de gecombineerde periodes.

Uitkomsten

De vooraf gespecificeerde uitkomst voor deze analyse was het eerste majeure coronaire event, wat een samenstelling was van coronaire sterfte, myocardinfarct, or coronaire revascularisatie) tijdens de gecombineerde in-trial en post-trial follow-up periode.

Belangrijkste resultaten

Eerste majeure coronaire event

Secondaire CV uitkomsten

Terugkerende vasculaire events

Sterfte, kanker en andere serieuze bijwerkingen

Conclusie

Langere follow-up van patiënten in de REVEAL trial toonde dat patiënten die gerandomiseerd waren naar anacetrapib verlaagd risico op majeure coronaire events hadden in vergelijking met patiënten die gerandomiseerd waren naar placebo. Er traden geen veiligheidssignalen op met langere follow-up.

De auteurs concluderen dat deze resultaten het belang van voldoende lange behandeling en follow-up benadrukken in gerandomiseerde trials met lipiden-veranderende medicatie voor complete beoordeling van voordelen en mogelijke schade.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: