Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Hogere natrium- en lagere kaliuminname geassocieerd met verhoogd CV risico

24-Hour Urinary Sodium and Potassium Excretion and Cardiovascular Risk

Literatuur - Ma Y, He FJ, Sun Q et al., - N Engl J Med. 2021, doi: 10.1056/NEJMoa2109794

Introductie en methoden

Achtergrond

Er zijn tegenstrijdige bevindingen over de associatie tussen natriuminname en CV risico. Zowel geschatte lagere en hogere natriuminnames zijn gelinkt aan verhoogd CV risico [1-4]. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door methodologische beperkingen, die inaccurate schattingen van individuele natriuminnames en reverse causation gerelateerd aan bestaande afwijkingen of veranderingen in gezondheidsstatus omvatten [5].

Omdat natrium en kalium met elkaar verbonden zijn 6], werden de associaties met CV risico gezamenlijk onderzocht.

In deze studie werden de relaties tussen natrium- en kaliuminnames en CV risico onderzocht door het combineren van data op individueel niveau van studies in gezonde populaties waarin meerdere 24-urine samples waren verkregen voor iedere deelnemer.

Studieontwerp

Individuele data van zes cohorten werden gecombineerd. 10.107 Deelnemers die ten minste twee 24-uurs urine samples op baseline hadden werden geïncludeerd. Natrium en kalium excreties werden bepaald door het middelen van de excreties in alle beschikbare 24-uurs urine samples per deelnemer.

Primaire uitkomst

De primaire uitkomst was een CV event, gedefinieerd als de samenstelling van coronaire revascularisatie, fataal of niet-fataal MI, of fatale or niet-fatale beroerte. De primaire analyse sloot het eerste jaar van follow-up uit omdat voedingsinformatie die kort voor een event is verzameld mogelijk niet de gebruikelijke natriuminname weergeeft. Mediane follow-up was 8.8 jaar (IQR: 7.6-10.9).

Belangrijkste resultaten

Natriumresultaten

Kaliumresultaten

Natrium-kalium ratio resultaten

Conclusie

Deze studie die metingen van meerdere 24-uurs urinesamples gebruikte toonde dat er een lineaire relatie was tussen natriuminname en CV risico, met een hoger CV risico met hogere natriuminname. Daarentegen was hogere kaliuminname geassocieerd met een lager CV risico.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op N Eng J Med

Deel deze pagina met collega's en vrienden: