Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Online zelftest voor statinetherapie zonder recept

Technology-Assisted Self-Selection of Candidates for Nonprescription Statin Therapy

Literatuur - Nissen SE, Hutchinson HG, Wang TY et al. - J Am Coll Cardiol. 2021 Sep 14;78(11):1114-1123. doi: 10.1016/j.jacc.2021.06.048.

Introductie en methoden

Achtergrond

Een groot deel van de patiënten die in aanmerking komen voor statinetherapie wordt niet behandeld [1,2]. Eerdere pogingen om statines zonder recept door de regelgevende instanties goed te keuren, waren niet succesvol omdat ze niet konden aantonen dat alleen personen die daadwerkelijk in aanmerking komen voor de therapie een passende behandeling zouden krijgen [3-7].

Doel van de studie

Zowel deelnemers als een arts vulden een online test in die beoordeelde of de deelnemer in aanmerking komt voor behandeling met rosuvastatine 5 mg. Deze studie vergeleek de overeenstemming tussen de testuitslag van de deelnemer en die van de arts.

Online zelftest

Deelnemers gebruikten een webapplicatie om vragen te beantwoorden met betrekking tot medische geschiedenis, medicatiegebruik, totaal cholesterol (TC), HDL-c, LDL-c, triglyceriden (TG), bloeddruk en, indien nodig, middelomtrek, hsCRP en calciumscore. De geschiktheid voor behandeling met rosuvastatine 5 mg werd beoordeeld door de webapplicatie met behulp van de 2018 ACC/AHA cholesterolbehandelingsrichtlijnen en een voorgesteld geneesmiddellabel voor rosuvastatine zonder recept [8]. De webapplicatie geeft 1 van 3 mogelijke uitkomsten: "OK om te gebruiken", "niet geschikt voor u" of "vraag een arts".

Beoordeling door een arts

Nadat de deelnemers de online zelftest hadden ingevuld bezochten zij een onderzoekscentrum en kregen de opdracht om de documenten mee te nemen die bewijs leverden van de ingevulde laboratoriumwaarden en bloeddrukwaarden. Deze verificatiedocumenten mochten niet ouder te zijn dan 12 maanden. Deze documenten werden verstrekt aan een arts die gespecialiseerd is in telehealth. De arts voerde een onafhankelijke medische evaluatie uit met behulp van dezelfde webapplicatie die de deelnemer gebruikte. In totaal hebben 500 deelnemers het onderzoek afgerond, van wie 83 laaggeletterd waren.

Uitkomsten

De primaire uitkomst was het percentage deelnemers van wie de uitslag van de online zelftest idntiek was aan de beoordeling van de arts.

De secundaire uitkomst was het percentage deelnemers die bij alle vragen van de zelftest hetzelfde antwoord invulden als de arts.

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomst

Details van de uitslagen die niet overeenkwamen

Secondaire uitkomst

Conclusie

De uitslagen van de online zelftest om geschiktheid voor statinetherapie te testen kwamen in hoge mate overeen met de beoordeling van de arts: het resultaat van de zelftest was in >95% van de gevallen identiek aan het resultaat van de test die werd ingevuld door een arts.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: