Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verlengde tromboseprofylaxe met NOAC na COVID-19 ziekenhuisopname verbetert uitkomsten

Rivaroxaban versus no anticoagulation for post-discharge thromboprophylaxis after hospitalization for COVID-19 (MICHELLE): an open-label, multicentre, randomised, controlled trial

Literatuur - Ramacciotti E, Agati, LB, Calderaro D et al., - Lancet 2022; 399:50-59, https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(21)02392-8

Introductie en methoden

Achtergrond

Gebruik van profylactisch parenterale antistolling tijdens ziekenhuisopname voor COVID-19 wordt aanbevolen met consensus over de rol van heparine tijdens ziekenhuisopname als primaire tromboseprofylaxe [1-3]. Het is onduidelijk wat te doen na het ziekenhuisverblijf en of verlengde veneuze trombo-embolie profylaxe na ziekenhuisopname door COVID-19 veneuze trombo-embolie, arteriële trombo-embolie of totale sterfte verlaagt [4-6].

Deze studie onderzocht of profylaxe met rivaroxaban 10 mg/dag voor 35 dagen na ontslag klinische uitkomsten verbeterde in patiënten die waren opgenomen met COVID-19.

Studie-ontwerp

De MICHELLE trial was een open-label, multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde trial met geblindeerde beoordeling van uitkomsten in patiënten die waren ontslagen na ziekenhuisopname voor COVID-19, uitgevoerd in Brazilië. Patiënten moesten een verhoogd risico op veneuze trombo-embolie hebben (een verhoogde gemodificeerde IMPROVE VTE score van 2-3 met een D-dimeer >500 ng/mL of een score van ≥4. 320 Patiënten werden gerandomiseerd in een 1:1 ratio naar rivaroxaban 10 mg/dag of naar geen antistolling voor 35 dagen. Op dag 35 werden bilaterale veneuze Doppler ultrasound van onderste ledematen en CT pulmonaire angiogrammen uitgevoerd. Mediane ziekenhuistijd was 8 dagen (IQR 6-12) en 52% van patiënten had op de IC gelegen.

Primaire uitkomsten

Primaire werkzaamheidsuitkomst was een samenstelling van symptomatisch of fatale veneuze trombo-embolie, asymptomatisch veneuze trombo-embolie gedetecteerd door bilaterale veneuze Doppler ultrasound van de onderste ledematen en CT pulmonaire angiogram, symptomatische arteriële trombo-embolie (MI, niet-hemorragische beroerte en majeure nadelig event van de ledematen) en CV sterfte na 35 dagen.

Primaire veiligheidsuitkomst was majeure bloedingen, gedefinieerd volgens de ISTH criteria.

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomsten

Secondaire uitkomsten

Conclusie

Deze open-label, multicenter, gerandomiseerde, gecontroleerde trial van patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis met bevestigde COVID-19 toonde dat verlengde tromboseprofylaxe met rivaroxaban na ontslag voor 35 dagen het risico op de samenstelling van veneuze of arteriële trombo-embolie of CV sterfte verlaagde in vergelijking met geen antistolling. Er was geen toename in majeure bloedingen in de rivaroxabangroep.

De auteurs stellen dat gebruik van verlengde profylaxe met rivaroxaban een aantrekkelijke strategie kan zijn in patiënten met creatinineklaring >30 mL/min die waren opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19 en een IMPROVE VTE score 2-3 plus verhoogde D-dimeer niveaus of een score van ≥4 hadden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op The Lancet

Deel deze pagina met collega's en vrienden: