Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Omkering van antistolling bij acute bloeding tijdens behandeling met factor Xa-remmer

Andexanet Alfa for Specific Anticoagulation Reversal in Patients with Acute Bleeding during Treatment with Edoxaban

Literatuur - Benz AP, Xu L, Eikelboom JW et al. - Thromb Haemost. 2022 Jan 7. doi: 10.1055/s-0041-1740180.

Introductie en methoden

Achtergrond

Bij patiënten met acute bloedingen die antistollingstherapie krijgen is snelle en specifieke omkering van de antistolling nodig om de hemostase te herstellen [1-3]. Andexanet alfa (andexanet) bindt specifiek aan factor Xa-remmers [4-5]. Dit antidotum is goedgekeurd voor specifieke omkering van antistolling bij patiënten die rivaroxaban en apixaban gebruiken en die levensbedreigende of ongecontroleerde bloedingen hebben. Er is nog weinig ervaring met andexanet bij patiënten met acute majeure bloedingen die edoxaban gebruiken.

Doel van de studie

Deze prospectieve cohortstudie onderzocht de werkzaamheid en veiligheid van andexanet bij patiënten met acute majeure bloedingen die edoxaban gebruiken.

Methoden

Deze studie includeerde 36 patiënten met een acute majeure bloeding binnen 18 uur na inname van edoxaban. De gemiddelde leeftijd was 81,5 jaar, 61,1% was man en AF was de primaire indicatie voor orale antistolling bij 91,7% van de patiënten.

Patiënten kregen een bolustoediening met andexanet en een daaropvolgende continue infusie gedurende 2 uur. Het doseringsregime was afhankelijk van de dosering en het tijdstip van de laatste dosis edoxaban. Patiënten die binnen<8 uur of onbekende tijd een dosis edoxaban van >30 mg of een onbekende dosis hadden gekregen, kregen een bolus van 800 mg andexanet en een vervolginfusie van 960 mg. Patiënten die ≤30 mg edoxaban hadden gekregen binnen <8 uur of onbekende tijd en patiënten die hun laatste dosis edoxaban ≥8 uur eerder hadden gekregen, kregen een bolus van 400 mg andexanet en een vervolginfusie van 480 mg.

Werkzaamheid van andexanet werd geanalyseerd in twee verschillende populaties: 1) patiënten met bevestigde majeure bloeding en baseline antifactor Xa-activiteit ≥40 ng/ml (n=28) en 2) patiënten met bevestigde majeure bloeding en baseline antifactor Xa-activiteit ≥75 ng/ml (n= 20). Veiligheidsuitkomsten werden bij alle patiënten geanalyseerd (n=36).

Uitkomsten

De co-primaire werkzaamheidsuitkomsten waren: 1) de mediane procentuele verandering in antifactor Xa-activiteit vanaf baseline tot het einde van de bolustoediening van andexanet en 2) het percentage patiënten dat een uitstekende of goede hemostase bereikte 12 uur na behandeling met andexanet. De hemostatische werkzaamheid werd door een onafhankelijke commissie beoordeeld aan de hand van eerder gepubliceerde criteria [6].

Veiligheidsuitkomsten waren trombotische events (MI, beroerte, TIA, DVT, PE en SE) en sterfte tot 30 dagen na behandeling met andexanet.

Belangrijkste resultaten

Mediane procentuele verandering in antifactor Xa-activiteit

Percentage patiënten dat uitstekende of goede hemostase bereikt

Veiligheidsuitkomsten

Conclusie

Andexanet verminderde de mediane antifactor Xa-activiteit bij patiënten met een acute majeure bloeding die edoxaban gebruikten. 78,6% van de patiënten met een baseline antifactor Xa-activiteit ≥40 ng/ml en 75,0% van de patiënten met een baseline antifactor Xa-activiteit ≥75 ng/ml bereikte uitstekende hemostase na 12 uur na toediening van andexanet.

Het percentage trombotische events en sterfgevallen binnen 30 dagen na behandeling met andexanet was vergelijkbaar met uitkomsten van een eerdere studie met patiënten op andere orale factor Xa-remmers die andexanet kregen bij een acute bloeding [5].

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Thromb Haemost.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: