Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Een geleide selectie van P2Y12-remmende therapie bij ACS-patiënten heeft het gunstigste profiel

Comparative effects of guided vs. potent P2Y12 inhibitor therapy in acute coronary syndrome: a network meta-analysis of 61,898 patients from randomized trials

Literatuur - Galli M, Benenati S, Franchi F et al., - Eur Heart J 2021; doi.org/10.1093/eurheartj/ehab836

Introductie en methoden

Achtergrond

Plaatjesfunctie en genetisch testen kunnen worden gebruikt als tools om P2Y12-remmer therapie te geleiden om de krachtigere P2Y12-remmers ticagrelor en prasugrel aan individuen te geven die slecht op clopidogrel reageren (‘poor responders’) [1,2]. Er zijn geen consistente resultaten in RCTs waarin geleide selectie van antiplaatjestherapie getest werd, maar een meta-analyse toonde dat de geleide selectie van antiplaatjestherapie geassocieerd was met verbeterde uitkomsten in vergelijking met standaard selectie van antiplaatjestherapie in patiënten die PCI ondergingen [3]. Data over de acute setting ontbreken.

In deze netwerk meta-analyse werd de werkzaamheid en veiligheid van orale P2Y12-remmer strategieën, waaronder een geleide selectie aanpak door meten van plaatjesfunctie of genetisch testen, onderzocht voor de behandeling gebruikt in de setting van ACS.

Studie-ontwerp

RCTs, waarin orale P2Y12-remmers voor de behandeling van patiënten met ACS (clopidogrel, prasugrel, ticagrelor) werden getest, werden geïncludeerd. RCTs die een geleide aanpak vs. standard selectie van P2Y12-remmers omvatten in patiënten met ACS werden ook geïncludeerd. Een systematische zoektocht werd gedaan in grote databases met gebruik van zoektermen.

15 RCTs met een totaal van 61.898 patiënten en een gemiddelde follow-up van 11.9 maanden werden geïncludeerd in de analyse.

Clopidogrel vertegenwoordigde de referentiebehandeling.

Primaire uitkomsten

De primaire werkzaamheidsuitkomst was MACE, zoals gedefinieerd in iedere individuele geïncludeerde trial. Primair veiligheidseindpunt was totale bloedingen.

Belangrijkste resultaten

Primaire uitkomsten

Secundaire uitkomsten

Rangeschikking van behandelstrategieën

Een geleide selectie van P2Y12-remmende therapie bij ACS-patiënten heeft het gunstigste profiel

Conclusie

Deze uitgebreide netwerk meta-analyse die 61.898 patiënten includeerde uit 15 RCTs waarin verschillende P2Y12-remmende strategieën werden vergeleken in ACS patiënten, toonde dat een geleide selectie van P2Y12-remmende therapie het meest gunstige veiligheids- en werkzaamheidsprofiel had – significante bescherming tegen ischemische recidieven zonder verhoging van het risico op bloedingen.

De auteurs schrijven: “Deze bevindingen ondersteunen een bredere toepassingen van hulpmiddelen, waaronder meten van plaatjesfunctie en genetisch testen, om een meer gepersonaliseerde selectie van antiplaatjestherapie bij patiënten met ACS mogelijk te maken”.

Referenties

Toon referenties

Download de slide Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: