Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Sterke associatie tussen relatieve vetmassa en risico op ontwikkelen van HF

Relative fat mass, a new index of adiposity, is strongly associated with incident heart failure: data from PREVEND

Literatuur - Suthahar N, Meems LMG, Withaar C et al. - Sci Rep. 2022 Jan 7;12(1):147. doi: 10.1038/s41598-021-02409-6.

Introductie en methoden

Achtergrond

Studies hebben aangetoond dat overmatige ophoping van vetweefsel het risico op ontwikkelen van HF verhoogt [1-3]. Traditionele indices van adipositas zijn onder meer BMI, middelomtrek (WC) en taille-heupratio (THR). In de afgelopen jaren zijn er nieuwe indices van adipositas geïntroduceerd die ook gemakkelijk te meten en te berekenen zijn, maar die de verdeling van lichaamsvet en de totale vetmassa beter weergeven dan de traditionele indices. Onder deze nieuwe indices van adipositas vallen body shape index (BSI) [4], body roundness index (BRI) [5], weight-adjusted-weight index (WWI) [6] en relatieve vetmassa (RFM) [7].

Doel van de studie

Deze studie onderzocht de associatie tussen meerdere indices van adipositas (BMI, WC, WHR. BSI, BRI, WWI en RFM) en het risico op het ontwikkelen van HF in de algemene populatie van Groningen.

Methoden

Deze studie includeerde 8295 personen uit de PREVEND (Prevention of Renal and Vascular End-Stage Disease) observationele cohortstudie [8-10]. De PREVEND-studie is een Nederlands cohort bestaande uit volwassenen uit de algemene bevolking van de stad Groningen.

De gemiddelde leeftijd was 49,8 ± 12,6 jaar, 49,8% was vrouw, 41% had overgewicht en 16% had obesitas. Lichaamsgewicht, lengte, WC en heupomtrek werden gemeten bij het baselinebezoek. Deze metingen werden gebruikt om de verschillende indices van adipositas te berekenen. Eerste optreden van HF of overlijden binnen 13,5 jaar na baseline werd geregistreerd.

Gerapporteerde hazard ratio's (HR) vertegenwoordigen HR per 1 standaarddeviatie (SD) verandering en zijn gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, roken, cholesterol, SBD, glucose en geschiedenis van MI, beroerte of AF.

Belangrijkste resultaten

Associatie tussen indices van adipositas en het ontwikkelen van HF

Associatie tussen indices van adipositas en het ontwikkelen van HFpEF en HFrEF

Verbetering van klinisch HF-model

Conclusie

Deze studie onderzocht de associatie tussen verschillende indices van adipositas en het risico op het ontwikkelen van HF bij mensen in de algemene populatie. De resultaten laten zien dat van de onderzochte indices, RFM het sterkst geassocieerd was met het risico op het ontwikkelen van HF.

De auteurs van het artikel merken op dat RFM mogelijk gebruikt zou kunnen worden in de dagelijkse klinische praktijk of bij preventie programma's. RFM kan worden berekend met een relatief eenvoudige formule*, waarbij alleen lengte, middelomtrek en geslacht nodig zijn. De waarde van het opnemen van RFM in HF-risicovoorspellingsmodellen dient onderzocht te worden in toekomstige studies, aldus de auteurs.

* [64 - (20 × Lengte/middelomtrek) + (12 × geslacht), met geslacht = 0 bij mannen en geslacht = 1 bij vrouwen] [7]

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online bij Sci Rep.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: