Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Langdurig TV kijken geassocieerd met verhoogd risico op VTE

Television viewing and venous thrombo-embolism: a systematic review and meta-analysis

Literatuur - Kunutsor SK, Dey RS, and Laukkanen JA. - Eur J Prev Cardiol 2022; https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwab220

Introductie en methoden

Achtergrond

Er is een associatie van fysieke inactiviteit of zittend gedrag met vasculaire ziekten, waaronder atherosclerotisch CVD [1]. Er is gesuggereerd dat fysieke inactiviteit mogelijk geassocieerd is met een verhoogd risico op veneuze trombo-embolie (VTE).

Een belangrijke component van vrijetijdsbesteding is televisie kijken en een meta-analyse toonde dat het geassocieerd is met atherosclerotisch CVD [2]. De bewijsvoering voor de relatie tussen TV kijken en VTE risico is echter inconsistent en beperkt [3-5].

In deze systematische review en meta-analyse werd de prospectieve associatie tussen TV kijken en VTE risico onderzocht door analyse van alle gepubliceerde observationele cohortstudies uitgevoerd op dit onderwerp.

Studieontwerp

Er werd in MEDLINE en Embase gezocht voor studies in algemene volwassen populaties en met ten minste 1 jaar follow-up. Drie studies die werden gepubliceerd tussen 2016-2021 kwamen in aanmerking voor de analyse en omvatten 131,421 deelnemers [6-8]. Gemiddelde follow-up had een bereik van 5.1 tot 19.8 jaar. Tijd van TV kijken werd bepaald door zelfgerapporteerde vragenlijsten en de extreme groepen (langdurig vs. nooit of zelden TV kijken) werden gebruikt voor analyses.

(Nooit of zelden waren gedefinieerd in de 3 studies als:<2 uur per dag, <2.5 uur per dag of ‘nooit of zelfden’; langdurig was gedefinieerd als: ≥4 uur per dag, ≥5 uur per dag, or ‘erg vaak’)

Belangrijkste uitkomst

Belangrijkste uitkomst van interesse was VTE (diep veneuze trombose en pulmonaire embolie).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Langdurig TV kijken is geassocieerd met een verhoogd risico op VTE, onafhankelijk van fysieke activiteit, in een gepoolde analyse van observationele prospectieve cohortstudies.

‘Het nemen van frequente pauzes tijdens langdurige zittende activiteiten, zoals TV kijken zijn mogelijk erg belangrijk voor de preventie van VTE’, schreven de auteurs.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Eur J Prev Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: