Cardiovasculaire Geneeskunde.nl
Subklinische multi-orgaanaandoeningen bij personen die hersteld zijn van milde tot matige SARS-CoV-2-infectie

Subklinische multi-orgaanaandoeningen bij personen die hersteld zijn van milde tot matige SARS-CoV-2-infectie

Multi-organ assessment in mainly non-hospitalized individuals after SARS-CoV-2 infection: The Hamburg City Health Study COVID programme

Literatuur - Petersen EL, Grossling A, Adam G et al., - Eur Heart J 2021; https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab914

Achtergrond

In ernstig zieke en overleden COVID-19 patiënten is verslechtering van pulmonaire, cardiale en renale functie gerapporteerd, evenals trombo-embolie en ernstige neurologische complicaties [1-4]. De meeste rapportages over langetermijnsymptomen zijn van in het ziekenhuis opgenomen cohorten [5] en data over subklinische veranderingen van multi-orgaanstructuur en -functie ontbreken.

In deze cross-sectionele studie werd de impact op intermediaire termijn van licht tot matige COVID-19 (definie erd als niet vereisen van zorg op een intensive care unit) op orgaan-specifieke functie bepaald.

Studieontwerp

Multi-orgaan functie werd bepaald door diepgaande fenotypering van patiënten ~9 maanden na herstel van milde tot matige COVID-19 en data werden vergeleken met die van leeftijds-, geslachts-, en opleidingsgmatchte personen uit een cohortstudie op populatieniveau.

Het cohort van 443 herstelde COVID-19 patiënten bestond uit individuen uit Hamburg, Duitsland, met een positieve PCR test voor SARS-CoV-2 ten minste 4 maanden voor inclusie (mediane inclusie was 9,6 maanden na de positieve test). 92,8% Van deze personen werden behandeld buiten het ziekenhuis. De op een populatie-gebaseerde Hamburg City Health Study (HCHS) diende als het controlecohort. Controles kwamen in aanmerking voor deze studie als ze eerder waren geïncludeerd als dat ze risico liepen op SARS-CoV-2-infectie; 1328 controles werden geïncludeerd.

Zowel patiënten die hersteld waren van COVID-19 en gematchte controles ondergingen hetzelfde gestandaardiseerde onderzoek in hetzelfde centrum [6].

Belangrijkste uitkomsten

Surrogaten van biologische parameters in de respiratoire, cardiale, vasculaire, renale, metabole en inflammatoire, en neurologische systemen, en van neurocognitie en psychosociale uitkomsten werden bepaald.

Belangrijkste resultaten

Respiratoire systeem

Cardiale systeem

Vasculaire systeem

Renale systeem

Neurologisch systeem

Subklinische multi-orgaanaandoeningen bij personen die hersteld zijn van milde tot matige SARS-CoV-2-infectie

Conclusie

Subklinische multi-orgaanaandoeningen gerelateerd aan trombotische functie en pulmonaire, cardiale en renale systemen werden gezien in voornamelijk niet-opgenomen patiënten die ~9 maanden zijn hersteld van milde tot matige COVID-19. Er waren geen tekenen van structurele hersenschade, verslechtering in cognitieve functie of kwaliteit van leven. De boodschap van de auteurs is dat een gestandaardiseerd onderzoek van deze aandoeningen na herstel van COVID-19 wordt aanbevolen om personen te identificeren met een verhoogd risico en preventieve strategieën te starten.

Download de slide Vind dit artikel online op Eur Heart J

Deel deze pagina met collega's en vrienden: