Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogd Lp(a) geassocieerd met plaqueprogressie bij coronair vaatlijden

Association of Lipoprotein(a) With Atherosclerotic Plaque Progression

Literatuur - Kaiser Y, Daghem M, Tzolos E et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 Jan 25;79(3):223-233. doi: 10.1016/j.jacc.2021.10.044.

Introductie en methoden

Achtergrond

Lp(a) is geassocieerd met een verhoogd risico op coronair vaatlijden, zelfs bij patiënten die intensieve lipidenverlagende therapie krijgen [1]. Er is echter nog veel onduidelijkheid over welke onderliggende mechanismen een rol spelen in de relatie tussen verhoogd Lp(a) en residueel CV-risico.

Doel van de studie

Deze studie onderzocht of verhoogde Lp(a)-waarden geassocieerd zijn met plaqueprogressie bij patiënten met gevorderd coronair vaatlijden die reeds behandeld worden volgens de richtlijnen.

Methoden

191 patiënten van ≥40 jaar en coronair vaatlijden in minstens 2 vaten (≥ 2 grote epicardiale vaten met >50% luminale stenose of eerdere PCI of CABG) werden in deze studie geïncludeerd. Patiënten met coronaire revascularisatie in de voorgaande 3 maanden of ACS in de afgelopen 12 maanden werden uitgesloten.

Patiënten ondergingen een coronaire CT-angiografie (CCTA) op baseline en na 12 maanden. Er werd op de twee tijdpunten gebruikgemaakt van hetzelfde beeldvormingsprotocol en dezelfde scanner. Coronaire atherosclerotische plaquevolumes werden gemeten voor totale plaque, gecalcificeerde plaque, niet-gecalcificeerde plaque, fibro-fatty plaque en low-attenuation plaque (marker van een necrotische kern). Plaqueprogressie werd gedefinieerd als het verschil in plaquevolumes tussen de twee scans.

De studie analyseerde het effect van een hoge Lp(a)- (≥70 mg/dL) vs. lage Lp(a)-waarde (<70 mg/dL) op verandering in plaquevolume van baseline tot follow-up-meeting na 12 maanden. Bovendien werd de procentuele verandering in plaquevolume, voor elke 50 mg/dL toename in Lp(a), beoordeeld in univariabele en multivariabele lineaire regressieanalyses.

Belangrijkste resultaten

Baselinekarakteristieken

Plaqueprogressie bij patiënten met Lp(a) ≥70 mg/dL vs. Lp(a) <70 mg/dL

Procentuele verandering in plaquevolume voor elke 50 mg/dl toename in Lp(a)

Conclusie

Deze studie toont aan dat verhoogd Lp(a) onafhankelijk geassocieerd is met versnelde progressie van low-attenuation plaque bij patiënten met gevorderd coronair vaatlijden.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: