Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

ApoC-III-remming verlaagt triglyceriden bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden

Apolipoprotein C-III reduction in subjects with moderate hypertriglyceridaemia and at high cardiovascular risk

Literatuur - Tardif JC, Karwatowska-Prokopczuk E, St Amour E et al. - Eur Heart J. 2022 Jan 13;ehab820. doi: 10.1093/eurheartj/ehab820.

Introductie en methoden

Achtergrond

Apolipoproteïne C-III (apoC-III) is een belangrijke regulator van triglycerideniveaus [1,2]. Een studie suggereerde dat apoC-III proatherogene effecten kan uitoefenen, zowel direct door het versterken van ontsteking in de vaatwand als indirect door het bevorderen van hypertriglyceridemie [3]. Bovendien hebben epidemiologische studies aangetoond dat apoC-III-niveaus geassocieerd zijn met risico op atherosclerotisch vaatlijden en CV-sterfte [4-6].

Doel van de studie

Deze studie evalueerde het effect van apoC-III-remming door olezarsen op triglycerideniveaus en triglyceride-rijke lipoproteïneniveaus (TRL) bij patiënten met verhoogde triglycerideniveaus (200-500 mg/dl of 2,26-5,65 mmol/L) die een hoog risico op of bevestigd atherosclerotisch vaatlijden hebben.

Methoden

In deze fase 2, dosisafhankelijke, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werden 141 patiënten gerandomiseerd naar een van de vier behandelingsgroepen (olezarsen 10 mg of placebo subcutaan om de 4 weken; olezarsen 15 mg of placebo subcutaan om de 2 weken, olezarsen 10 mg of placebo subcutaan elke week, en olezarsen 50 mg of placebo subcutaan om de 4 weken). In elke behandelingsgroep werden patiënten gerandomiseerd in een 4:1 verhouding naar behandeling met olezarsen of placebo. Patiënten kregen de behandeling gedurende ten minste 6 maanden en maximaal 12 maanden. De follow-upperiode na de behandelperiode was 13 weken.

Uitkomsten

Het primaire effectiviteitseindpunt was de procentuele verandering in nuchtere triglycerideniveaus van baseline tot 6 maanden behandeling. Secundaire eindpunten waren de procentuele verandering van baseline tot 6 maanden behandeling in apoC-III, totaal cholesterol, LDL-c, HDL-c, non-HDL-c, VLDL-c, apoB, en apoA-I, en het percentage patiënten dat triglycerideniveaus <150 mg/dL (<1,7 mmol/L) of triglycerideniveaus <100 mg/dL (<1,13 mmol/L) bereikte.

Belangrijkste resultaten

Veranderingen in triglyceridenniveaus

Veranderingen in atherogene lipiden- en apolipoproteïnenniveaus

Percentage patiënten die triglyceridenniveaus<150 mg/dL of <100 mg/dL bereikten

Veiligheid

Conclusie

Deze fase 2-studie toont aan dat het remmen van apoC-III met olezarsen bij patiënten met verhoogde triglycerideniveaus en een verhoogd risico op of bevestigd atherosclerotisch vaatlijden leidt tot aanzienlijke verlagingen van de nuchtere triglycerideniveaus, vergeleken met placebo.

Referenties

Toon referenties

Find this article online at Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: