Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verband tussen verschillende definities van ijzertekort en uitkomsten bij HF

Criteria for Iron Deficiency in Patients With Heart Failure

Literatuur - Masini G, Graham FJ, Pellicori P et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 Feb 1;79(4):341-351. doi: 10.1016/j.jacc.2021.11.039.

Introductie en methoden

Achtergrond

Er zijn verschillende definities van ijzergebrek bij patiënten met HF. Internationale richtlijnen definiëren ijzergebrek bij HF als serumferritine<100 ng/mL of TSAT <20% als ferritine 100-299 ng/mL is [1,2]. Observationele studies hebben echter gesuggereerd dat serum ijzerconcentratie en TSAT mogelijk sterker geassocieerd zijn met uitkomsten bij HF in vergelijking met serum ferritine [3-7].

Doel van de studie

Deze studie onderzocht het effect van verschillende definities van ijzertekort op de prevalentie van HF en op uitkomsten bij patiënten met chronische HF.

-

Methoden

De onderzoekspopulatie bestond uit patiënten met HF die werden verwezen naar een regionale HF-kliniek. 4422 patiënten hadden alle vereiste ijzerindices en werden opgenomen in de analyse (n=1429 met HFrEF, n=820 met HFmrEF, n=1.832 met HFpEF, n=341 met HF en hoog NT-proBNP ≥125 ng/L, maar ontbrekende informatie over LVEF).

De studie onderzocht vier verschillende categorische variabelen voor ijzertekort: 1) criteria volgens de internationale richtlijnen (ferritine<100 ng/mL of TSAT <20% indien ferritine 100-299 ng/mL), 2) ferritine <100 ng/mL, 3) TSAT <20%, en 4) serumijzer ≤13 mmol/L.

De patiënten werden klinisch en via elektronische dossiers gevolgd gedurende een gemiddelde van 49 maanden (25ste en 75ste percentiel: 18-89 maanden).

Belangrijkste resultaten

Prevalentie van ijzertekort

Verband tussen verschillende definities voor ijzertekort en mortaliteit

Conclusie

IJzertekort komt vaak voor bij patiënten met chronische HF. Er was geen significant verband tussen de huidige richtlijndefinitie van ijzertekort en mortaliteit. Serum ferritine <100 ng/mL was zelfs geassocieerd met lagere mortaliteit. Daarentegen waren TSAT<20% en serumijzer ≤13 µmol/L onafhankelijk geassocieerd met sterfte door alle oorzaken.

De auteurs schreven: "Data uit klinische studies moeten worden geanalyseerd om de criteria voor ijzertekort te bepalen die het best patiënten met HF identificeren die waarschijnlijk baat zullen hebben bij ijzerbehandeling".

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: