Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Betere uitkomsten met DOAC in AF en ACS en/of PCI onafhankelijk van bloedings- en beroerterisico

Antithrombotic Therapy in Patients With Atrial Fibrillation After Acute Coronary Syndromes or Percutaneous Intervention

Literatuur - Harskamp RE, Fanaroff AC, Lopes RD et al., - J Am Coll Cardiol 2022;79:417–427, doi.org/10.1016/j.jacc.2021.11.035

Introductie en methoden

Achtergrond

Patiënten met AF en die een acuut coronair syndroom (ACS) hebben en/of percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan hebben een indicatie voor zowel antistolling als duale antiplaatjestherapie (DAPT) [1,2]. Drievoudige antitrombotische therapie is echter geassocieerd met een erg hoog risico op bloedingscomplicaties [3].

De AUGUSTUS trial toonde aan dat dubbele antitrombotische therapie met een P2Y12-remmer in combinatie met een DOAC ischemische uitkomsten verlaagde terwijl majeure bloedingen werden voorkomen in veel van deze patiënten [4]. Er zijn mogelijk subgroepen die profiteren van krachtigere antitrombotische regimes [2].

Studieontwerp

De AUGUSTUS trial was een multicenter, 2 bij 2 factorial, RCT waarin apixaban met VKA en aspirine met placebo werd vergeleken. Patiënten die in aanmerkingen kwamen voor de trial hadden AF waarvoor antistollingstherapie nodig was en waren opgenomen voor ACS en/of ondergingen PCI met gepland gebruik van een P2Y12-remmer.

Een niet-vooraf gespecificeerde post hoc analyse van de AUGUSTUS trial werd uitgevoerd om veiligheid en werkzaamheid van antitrombotische regimes te bepalen volgens de bloedingsscore HAS-BLED [5] en de beroertescore CHA2DS-VASc [6] in 4386 patiënten met AF en ACS en/of PCI.

HAS-BLED en CHA2DS-VASc score ≤2 was gedefinieerd als laag risico en scores≥3 was gedefinieerd als hoog risico.

-

Belangrijkste uitkomsten

Veiligheidsuitkomsten waren optreden van majeure bloedingen en majeure of klinisch revelante niet-majeure (CRNM) bloedingen gedefinieerd door de ISTH tot 6 maanden follow-up. Werkzaamheidsuitkomsten omvatten beroerte; een samenstelling van sterfte of ischemische events inclusief beroerte, MI, waarschijnlijk of definitieve stenttrombose, of urgente vascularisatie; en sterfte of ziekenhuisopname.

Belangrijkste resultaten

Bloedingsuitkomsten

Werkzaamheidsuitkomsten

Conclusie

In deze post hoc analyse van de AUGUSTUS trial waren veranderingen in bloedingsuitkomsten, sterfte of ziekenhuisopname, en ischemische events in diegenen gerandomiseerd naar apixaban vs. VKA onafhankelijk van baseline bloedings- of beroerterisico.

De auteurs concluderen dat het behandelregime in de AUGUSTUS trial, bestaand uit apixaban en een P2Y12-remmer zonder aspirine, de voorkeur verdient in een groot bereik van bloedings- en beroertescores in patiënten met AF en ACS en/of PCI.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol

Deel deze pagina met collega's en vrienden: