Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PD-L2 als potentiële nieuwe biomarker van risico op arteriële trombo-embolie bij AF

A Targeted Proteomic Approach Identifies Novel Biomarkers of Arterial Thromboembolic Risk in ENGAGE AF-TIMI 48

Literatuur - Berg DD, Giugliano RP, Ruff CT et al., - JACC 2021;78C (6):632-641, https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.06.008

Introductie en methoden

Achtergrond

Klinische risicoscores zoals CHA2DS2-VASc worden aanbevolen om risico op trombo-embolie bij patiënten met AF te schatten, maar circulerende biomarkers verbeteren mogelijk risicostratificatie [1]. Studies van kandidaat biomarkers zijn mogelijk nuttig maar zijn gepaard met a priori verwachtingen.

In deze analyse werd multiplex biomarker testen gebruikt om nieuwe biologische pathways te ontdekken die geassocieerd zijn met risico op ischemische beroerte of systemisch embolie event (IS/SEE) bij patiënten met AF.

Methoden

Een nested case-control studie werd uitgevoerd in 376 patiënten die waren geïncludeerd in het biomarkercohort van de ENGAGE AF-TIMI 48 trial. In de ENGAGE AF-TIMI 48 trial werd het effect van edoxaban vs. warfarine onderzocht op preventie van beroerte/SEE bij patiënten met AF en CHADS2 score≥2 [2]. Bloedmonsters werden verzameld op tijdspunt van randomisatie. 184 Biomarkers werden geanalyseerd met gebruik van proteomics panelen.

Cases werden geselecteerd onder patiënten met een ischemische beroerte of SEE tijdens follow-up (n=188) en controles werden gematcht op leeftijd, geslacht, geschiedenis van beroerte of transiënte ischemisch aanval (TIA) en creatinineklaring (n=188).

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze gerichte proteomische benadering identificeerde PD-L2 als een mogelijke nieuwe biomarker van IS/SEE risico bij patiënten met AF.

PD-L2 is 1 van 2 liganden voor geprogrammeerd celdood eiwit 1 (PD-1), een transmembraan receptoreiwit dat tot expressie wordt gebracht op T lymfocyten. PD-1 speelt een belangrijke rol in de regulatie van T-cellen en remming van immuunactivatie. Een relatie tussen de PD-1 as en IS/SEE is niet eerder beschreven.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op JACC

Deel deze pagina met collega's en vrienden: