Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Directe vergelijking van werkzaamheid van twee GLP-1RA’s op gewichtsverlies

Effect of Weekly Subcutaneous Semaglutide vs Daily Liraglutide on Body Weight in Adults With Overweight or Obesity Without Diabetes: The STEP 8 Randomized Clinical Trial

Literatuur - Rubino DM, Greenway FL, Khalid U et al. - JAMA. 2022 Jan 11;327(2):138-150. doi: 10.1001/jama.2021.23619.

Introductie en methoden

Doel van de studie

Deze studie vergeleek de werkzaamheid van twee GLP-1RA’s, semaglutide en liraglutide, op gewichtsverlies bij volwassenen met overgewicht of obesitas zonder diabetes.

Methoden

Deelnemers waren ≥18 jaar oud en hadden een BMI ≥30 of ≥27 met ten minste één gewichtsgerelateerde comorbiditeit (hypertensie, dyslipidemie, obstructieve slaapapneu of HVZ). Mensen met diabetes, HbA1c ≥6,5% en zelfgerapporteerde veranderingen in lichaamsgewicht >5 kg binnen 90 dagen voorafgaand aan de screening werden uitgesloten.

In totaal werden 338 deelnemers gerandomiseerd in een 3:1:3:1 ratio om eenmaal per week subcutaan semaglutide (2,4 mg, n=126), of een overeenkomend placebo, of eenmaal per dag subcutaan liraglutide (3,0 mg, n=127), of een overeenkomende placebo te krijgen. De behandelperiode was 68 weken. Placebogroepen werden samengevoegd (n=85). Vanwege doseringsverschillen was de toewijzing aan semaglutide of liraglutide niet geblindeerd. De toewijzing aan actieve behandeling of placebo was daarentegen wel dubbelblind. Alle deelnemers ontvingen counseling voor dieet en lichaamsbeweging van een zorgprofessional.

Semaglutide werd gestart met 0,25 mg en verhoogd tot 2,4 mg over een periode van 16 weken. Als de streefdosis van 2,4 mg niet werd verdragen, was een onderhoudsdosis van 1,7 mg toegestaan. Liraglutide werd gestart met 0,6 mg en verhoogd tot 3,0 mg over een periode van 4 weken. Als een dosis van 3,0 mg niet werd verdragen, werd de behandeling met liraglutide stopgezet. De behandeling kon worden hervat.

Uitkomsten

De primaire uitkomst was de procentuele verandering in lichaamsgewicht vanaf baseline tot week 68 in de semaglutide- versus liraglutidegroep. Bevestigende secundaire eindpunten waren het percentage deelnemers in de semaglutide- versus liraglutidegroep dat in week 68 een gewichtsverlies van ≥10%, ≥15% of ≥20% behaalde.

Ondersteunende secundaire eindpunten waren vergelijkingen met de gepoolde placebogroep en veranderingen van baseline tot week 68 in absoluut lichaamsgewicht, middelomtrek, bloeddruk, nuchtere lipidenconcentraties, CRP, HbA1c, nuchtere plasmaglucose, nuchtere seruminsuline, glykemische status en permanente stopzettingen van het onderzochte geneesmiddel in de semaglutide- versus liraglutidegroep.

Belangrijkste resultaten

Procentuele verandering in lichaamsgewicht

Gewichtsverlies van ≥10%, ≥15% of ≥20%

Andere secundaire uitkomsten

Bijwerkingen

Conclusie

Behandeling met semaglutide (eenmaal per week subcutaan) vergeleken met liraglutide (eenmaal per dag subcutaan), in aanvulling op begeleiding voor dieet en lichaamsbeweging, leidde tot een significant groter gewichtsverlies na 68 weken bij volwassenen met obesitas of overgewicht zonder diabetes.

Vind dit artikel online op JAMA.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: