Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Verhoogde morbiditeit en mortaliteit bij HFpEF met normale NT-proBNP-waarden

Heart failure with preserved ejection fraction in patients with normal natriuretic peptide levels is associated with increased morbidity and mortality

Literatuur - Verbrugge FH, Omote K, Reddy YNV et al. - Eur Heart J. 2022 Feb 9;ehab911. doi: 10.1093/eurheartj/ehab911.

Introductie en methoden

Achtergrond en doel van de studie

Hoewel een aanzienlijk deel van de patiënten met HFpEF normale natriuretische peptidewaarden (NP) heeft, is weinig bekend over de pathofysiologie van dit fenotype. Deze studie onderzocht de hartmorfologie, hartfunctie, hemodynamische parameters en klinische uitkomsten bij patiënten met HFpEF met normale NP-waarden, patiënten met HFpEF met hoge NP-waarden en bij controles met dyspneu vanwege niet-cardiale oorzaken.

Methoden

581 patiënten met NYHA klasse II-II dyspnoe die invasieve cardiopulmonale inspanningstests ondergingen in rust en tijdens inspanning werden in deze studie geïncludeerd. 161 personen hadden dyspneu vanwege niet-cardiale oorzaken en 420 patiënten hadden HFpEF (gedefinieerd als symptomen van HF met LVEF ≥50% en pulmonale arteriële wiggedruk (PAWP) ≥15 mmHg in rust en/of ≥25 mmHg tijdens inspanning). Van degenen met HFpEF hadden 157 normale NP-waarden (NT-proBNP<125 of <375 ng/L bij AF) en 263 hadden hoge NP-waarden (NT-proBNP ≥125 of ≥375 ng/L bij AF).

Uitkomsten

De studie vergeleek hartmorfologie en functieparameters, evenals hemodynamische kenmerken in rust en inspanning, en uitkomsten (sterfte door alle oorzaken of ziekenhuisopname voor HF) tussen de drie studiegroepen. De mediane follow-up voor klinische uitkomsten was 32 maanden (IQR 8-54 maanden).

Belangrijkste resultaten

Hartmorfologie en -functie

Hemodynamica in rust en tijdens inspanning

Klinische uitkomsten

Conclusie

Deze studie liet zien dat patiënten met HFpEF en normale NP-waarden afwijkingen vertonen in hartstructuur, hartfunctie en hemodynamische parameters in vergelijking met controles met dyspneu als gevolg van niet-cardiale oorzaken. Bovendien hadden patiënten met HFpEF en normale NP-waarden een significant hoger risico op sterfte door alle oorzaken of ziekenhuisopname voor HF in vergelijking met controles.

Vind dit artikel online op Eur Heart J.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: