Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

Klinisch relevante verschillen in geschatte LDL-c-waarden met drie verschillende formules

Discordance Between Standard Equations for Determination of LDL Cholesterol in Patients With Atherosclerosis

Literatuur - Sajja A, Li HF, Spinelli KJ et al. - J Am Coll Cardiol. 2022 Feb 15;79(6):530-541. doi: 10.1016/j.jacc.2021.11.042.

Introductie en methode

Achtergrond en doel van de studie

De meest gebruikelijke methode om LDL-c te schatten is de Friedewald-formule. Deze formule werd in de de jaren zeventig ontwikkeld met een relatief kleine steekproef [1]. De Friedewald-formule heeft echter een verminderde nauwkeurigheid bij patiënten met lage LDL-c- en hoge TG-waarden. Vanwege deze beperking, werden de Martin/Hopkins- en Sampson-formules ontwikkeld [2,3]. Deze studie onderzocht de verschillen in geschatte LDL-c-waarden tussen de Friedewald-, Sampson- en Martin/Hopkins-formules.

Methodes

Er werd een retrospectieve analyse met data uit elektronische medische dossiers uitgevoerd. In totaal werden 146.106 patiënten met klinische ASCVD en ≥1 lipidenpanel met een TG-waarde <400 mg/dL geïncludeerd. De gemiddelde leeftijd was 68 jaar, 56% was man en 91% was wit. LDL-c werd geschat in mg/dL met behulp van de Friedewald-, Sampson- en Martin/Hopkins-formules.

De overeenkomst tussen de uitkomsten van de formules werd beoordeeld in drie vergelijkingsgroepen (indexformule vs. vergelijkende formule):

Patiënten werden gecategoriseerd als overeenkomstig als beide formules LDL-c<70 mg/dL als uitkomst gaven en als niet-overeenkomstig als de indexformule een LDL-c-waarde <70 mg/dL als uitkomst gaf terwijl de vergelijkende formule een waarde ≥70 mg/dL gaf.

Uitkomsten

De belangrijkste uitkomst was het percentage patiënten bij wie de LDL-waarden niet overeenkomstig waren tussen formules bij een LDL-c-afkapwaarde van 70 mg/dL. Dit werd zowel bij alle patiënten in deze studie geanalyseerd als enkel bij diegenen met TG-waarden ≥150 mg/dL.

Andere uitkomsten waren onder meer het percentage patiënten waarbij er meer dan 10 mg/dL verschil zat in de geschatte LDL-c-waarde tussen formules, de absolute grootte van het verschil in LDL-c-waarde, en het percentage patiënten waarbij de LDL-c-waarden niet overeenkomstig was tussen de formules met andere LDL-c-afkapwaarden.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze studie vond klinisch relevante verschillen in geschatte LDL-c-waarden met de Friedewald-, Sampson-, en Martin/Hopkins-formules bij patiënten met ASCVD, vooral bij patiënten met TG-waarden ≥150 mg/dL en bij lagere LDL-c-waarden.

De auteurs schreven: "Het gebruik van de Friedewald- of Sampson-formules in deze populatie kan leiden tot onderschatting van LDL-c en, als mogelijke consequentie, onderbehandeling van diegenen met het hoogste risico."

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op J Am Coll Cardiol.

Deel deze pagina met collega's en vrienden: