Cardiovasculaire Geneeskunde.nl

PCSK9-remmer verlaagt MACE en coronaire vascularisatie in patiënten met eerdere PCI

Effect of Evolocumab in Patients With Prior Percutaneous Coronary Intervention

Literatuur - Furtado RHM, Fagundes AA Jr, Oyama K et al. - Circ Cardiovasc Interv 2022, 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.121.011382

Introductie en methoden

Achtergrond

Er is behoefte om uitkomsten te verbeteren voor patiënten die percutane coronaire interventie (PCI) hebben ondergaan, omdat deze patiënten een hoog risico op terugkerend myocardinfarct (MI) en coronaire revascularisatie houden [1-3].

De PCSK9-remmer evolocumab verlaagde majeure nadelige events (MACE) met 15% in vergelijking met placebo bij patiënten met klinisch openlijk stabiel ASCVD en bijkomende hoogrisicokenmerken in de FOURIER trial [4].

In deze vooraf gespecificeerde analyse werd onderzocht of patiënten met eerdere PCI een subset van patiënten vormden die in het bijzonder baat hadden bij PCSK9-remming, of de effecten van evolocumab vergelijkbaar waren over een reeks van procedures en of deze bevindingen varieerden op basis van de tijd sinds de meest recente PCI.

Methoden

Patiënten in de FOURIER hadden vastgesteld, maar stabiele ASCVD en moesten baseline LDL ≥70 mg/dL of non-HDL-c ≥100 mg/dL hebben op stabiele behandeling met statine, met of zonder ezetimibe. Patiënten moesten ook ten minste één extra hoogrisicocriterion hebben. Median follow-up in de FOURIER trial was 2.2 jaar.

17,073 Patiënten (61.9%) in de FOURIER trial hadden een gedocumenteerde geschiedenis van eerder PCI op baseline en 10,455 (37.9%) hadden dit niet.

Uitkomsten

Primair eindpunt was tijd tot MACE, een samenstelling van CV sterfte, MI, beroerte, onstabiele angina of coronaire revascularisatie.

Belangrijkste resultaten

Conclusie

Deze vooraf gespecificeerde subgroepanalyse van FOURIER toonde dat risicoreductie voor MACE met evolocumab vergelijkbaar was in patiënten met en zonder eerder PCI. Verder resulteerde in patiënten met eerder PCI evolocumab behandeling in risicoreductie van coronaire revascularisatie, die zich uitbreidde naar een wijd scala van laesietypes.

Referenties

Toon referenties

Vind dit artikel online op Circ Cardiovasc Interv

Deel deze pagina met collega's en vrienden: